ISO 14 001 vastuullisen organisaation työkaluna – koulutus 15.12.ISO 14 001 vastuullisen organisaation työkaluna – koulutus 15.12.

Kestävä kehitys

Keskiviikko 15.12. klo 9-15.30,  hinta 640 € / osallistuja, Teams etäkoulutus

Kouluttaja: HSEQ Managing Consultant Fenia Niemiz

Vastuullinen yritys toimii kestävästi kaikilla kolmella eri vastuullisuuden osa-alueella: ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen aspekti. ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisen standardi antaa globaalisti tunnistetun viitekehyksen yrityksille, jotka haluavat parantaa ympäristösuojelutasoaan sekä osoittaa sen kolmansille toimijoille.

Standardi tarjoaa menetelmiä ja toimintatapoja, joiden avulla yritys voi mm. tunnistaa merkittävimmät ympäristövaikutuksensa, toimintaympäristön sekä sidosryhmien vaatimukset sekä näihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet ja suunnata näiden pohjalta toimenpiteitä tehokkaasti toimiakseen vastuullisesti yhteiskunnassamme. Standardi huomioi johdon roolin suunnannäyttäjänä ja kannustaa yrityksiä huomioimaan erilaiset megatrendit digitalisoitumisesta ilmastonmuutokseen suunnitellessaan tavoitteitaan.

Koulutuspäivän tavoitteena on:

  • Lisätä ymmärrystä ISO 14001 standardiin pohjautuvan ympäristöjärjestelmän viitekehyksestä ja Keskeisistä vaatimuksista
  • Tarjota eväitä ja työkaluja vastuullisuuden edistämiseen ja kehittämiseen omassa työssä ja työyhteisössä
  • Sekä herättää keskustelua siitä. miten ne yrityksessä tällä hetkellä toteutetaan käytännössä

Oppimismenetelmät

Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta, joka mahdollistaa kouluttajan ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen. Koulutuksessa hyödynnetään tekniikoita, jotka lisäävät vuorovaikutteisuutta ja keskustelua ryhmän kesken.