LAWLY palautekyselyn tulokset 2021LAWLY palautekyselyn tulokset 2021

Kysyimme kesällä mielipidettänne LAWLY-palvelusta ja sen ominaisuuksista. Kiitämme vastauksistanne! Alle olemme koostaneet yhteenvedon kyselyn tuloksista ja miten olemme reagoineet ilmoitettuihin puutteisiin ja palautteeseen.

Kirjastopuisto-IMG_0660

Ruusuja

Parhaiksi puoliksi palvelussa koettiin:

Eniten kiitosta sai säädösseuranta-palvelumme, josta asiakkaamme sanoivat mm. seuraavaa:

“Vaatimusten ja säädösryhmien jaottelu ja selaus on selkeää. Nopeuttaa tiedon löytämistä.”

“Lawly on selkeä ja helppokäyttöinen. Käyttisten hallinta on helppoa ja toiminnallisuudet niiden osalta sujuvia. Bugeja ei ole esiintynyt.”

“Lainsäädännönseuranta on ehdottamasti parasta LAWLYssa.”

“Lait on yhdessä paketissa helposti saatavilla.”

“(Olen tyytyväinen) lakiseurannan selkokielisyyteen ja ilmoituksiin.”

“Hakutoiminnot ovat hyvät. Laki avataan lukijalle helpommin ymmärrettävään muotoon.”

Yleisesti hyvää palautetta sai myös ohjelmiston käytettävyys ja helpdesk:

“Helppo käyttää, firmakohtainen.”

“Hyvä ja selkeä ohjelma, helppo käyttää.”

view of flowers on hill in San Francisco

Risuja

Risujakin toki saimme. Alla otteita niistä, ja vastaus mitä olemme tai aiomme tehdä asialle.

“Käyttäjäystävällisyys ja hinnoittelu”

Pyrimme selkeyttämään hinnoittelua ja palvelun sisältöä entisestään. Viime vuosi oli suurien muutosten aikaa johtuen palvelumme kansainvälistymisestä ja merkittävistä uusista ominaisuuksista. Tämä vaikutti myös palvelumme hinnoitteluun, eikä viestintämme aiheesta ollut riittävän laadukasta ja selkeää. Pyrimme jatkossa hoitamaan vastaavat tilanteet paremmin.

“Luvattiin certifikaattien päättymisestä tuleva hälytys työntekijälle. Näyttää olevan myyntimiesten tyhjä lupaus – ainakin alaisillani kortit vanhentuneet ja siirryttävä taas tukkimiehen kirjanpitoon”

Järjestelmässä oli aikanaan bugi, joka jonkin aikaa esti koulutusrekisterin muistutusten lähtemisen. Bugi on jo korjattu aikanaan, ja sen jälkeen koulutusrekisteriä on muutenkin kehitetty eteenpäin. Esimerkiksi nykyään rekisteriin voi lisätä myös tulevat koulutustapahtumat.

“Löydösten ilmoittamiseen mobiilisovelluksen avulla”

Tätä suunnitellaan parhaillaan. Etsimme tällä hetkellä asiakkaita, jotka haluaisivat osallistua tämän osion suunnitteluun ja pilotointiin. Mikäli sinulla on kehitysideoita tai haluat keskustella palvelun tulevaisuudesta, ota yhteyttä lars.remes@ramboll.fi

“Riskien arviointi työkalu tuntuu hyvin kankealta ja hankalalta käyttää. Olisi hyvä nähdä hyviä käytäntöjä, esimerkkejä siitä miten niitä kannattaa käyttää. Ohjeita osaa kaikki lukea, mutta toiset keksivät soveltavia tapoja mistä hyötyisivät monet.
Monessa muussa toiminnassa, niin teoriatasolla näppäriä kun ne onkin, puuttuu ehkä ymmärrys siitä mihin peruskäyttäjä kyseistä työkalua tarvitsee. Esimerkiksi riskien arviointi. Mitä lisäarvoa loppukäyttäjä saa siitä että tekee arvioinnin Lawlyn työkalulla verrattuna exceliin?”

Teemme riskiarviointeja asiakkaille jatkuvasti, joten meillä on käytännön kokemus asiasta. Riskienhallinnan työkalu ja tuettu prosessi on suunniteltu asiantuntijoidemme toimesta parhaita käytäntöjä soveltavaksi ja tukevaksi. Meiltä saa myös koulutusta aiheesta, koulutuspalveluistamme voit lukea lisää täältä tai voit ottaa suoraan yhteyttä kouluttajiimme. Exceliin verrattuna pilvipalvelun etuja ovat mm.

  • Informatiiviset ja aina ajantasaiset mittaristot.
  • Saatavuus. Tiedot ovat yhdessä tietoturvallisessa paikassa kaikkien saatavilla, joka täyttää myös mm. EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
  • Jäljitettävyys. Historiaversiot ovat aina saatavilla, ja tiedetään kuka on kirjannut mitäkin.
  • Mahdollisuus integroida myös muiden sovelluksien kanssa. Tiedot on siirrettävissä muihin tarpeellisiin järjestelmiin.
  • Opastus ja tietojen oikeellisuus. Monet käyttäjät voivat kokea suurien tietomäärien kanssa työskentelyn haasteelliseksi yhdistäessä useita Excel-tiedostoja tai välilehtiä, pilvipalvelussa tämä voidaan välttää sillä ohjelma ohjaa käyttäjää täyttämään oikeat tiedot oikeaan paikkaan.

Lisäksi Lawlyssa korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu ja hallinta on samassa työkalussa, jolloin työskentely on aidosti keskitettyä.

Palvelustamme löytyy valmiit vaaratekijäluettelot riskienarviointien pohjaksi mutta käyttäjä voi myös tuoda omia tarkastuslistoja palveluun ja hyödyntää niitä.

“Tallentaminen ei joskus tunnu onnistuvan kommenttikentässä. Kun poistuu sivulta, näkyy joku nopea tallentamiseen liittyvä kommentti.”

Mikäli sivu on pitkään käyttämättä (vähintään kymmeniä minuutteja), saattaa istunto vanheta ja tallentaminen ei enää onnistu. Valitettavasti tätä ei voi estää, koska tietoturvasyistä istuntoa ei voi jättää auki määrättömäksi ajaksi. Tällöin sivun joutuu päivittämään ja mahdollisesti kirjautumaan uudestaan.

Mikäli yrität poistua vaatimusrekisteristä ja sinulla on siellä tallentamattomia muutoksia, kysyy palvelu haluatko varmasti poistua sivulta. Mikäli tässä vaiheessa et poistu sivulta, ilmestyy vaatimusluettelon alkuun “tallenna kaikki”, jota napsauttamalla saat tallennettua kaikki tallentamattomat kommentit.

“Lawlyn ei ole pakko vastata ihan jokaiseen tarpeeseen. On hämmentävää, kun kaikki palveluntarjoajat tarjoavat kaikkiin ehs-asioihin vähän puolivillaista ratkaisua. Lawly voisi rauhassa keskittyä tarjoamaan palvelua lainsäädännön vaatimusten ratkaisuihin.”

Ihan kaikkeen emme yritä tarjota ratkaisua. Keskitymme EHS-johtamisen tukemiseen erikokoisissa yrityksissä. Tavoitteemme on tarjota kattava ja luotettava ratkaisu organisaatioille, jotka tavoittelevat korkeampaa tasoa EHSQ-asioidensa hallinnassa ja haluavat kehittää toimintasuunnitelmia luodakseen kestävää liiketoimintaa.

Palvelumme on modulaarinen, eli asiakas voi tilata ja käyttää vain niitä osia mitä tarvitsee. Koemme kuitenkin, että toimenpiteiden hallinta ja erilaiset arvioinnit liittyvät lakiseurantaan ja vaatimustenmukaisuuteen niin keskeisesti, että  asiakkaamme hyötyvät näistä ominaisuuksista ja siitä että voimme tarjota näitä samassa työkalussa.

“Uuden casen statukset: nyt on vain kyllä/ei (auki/suljettu). Voisi olla status: selvityksessä/työn alla. Esim. osa vaatii lisäkoulutusta, ja olisi helpompi seurata, kun näkisi missä on toimenpide menossa.”

Kaikilla järjestelmässä seurattavilla asioilla – vaatimukset, löydökset, toimenpiteet – on oma prosessinsa ja aina niillä on useampia tiloja, esimerkiksi “uusi”, “kesken” ja “Valmis”.

Mikäli kaipaat käyttökoulutusta, ota yhteyttä helpdeskiimme niin järjestetään sitä.

“Järjestelmä on melko “kasvoton”. Kaipaisin jonkun yhteyshenkilön, jonkan kanssa voisi keskustella mahdollisista tulevaisuuden kehitystarpeista.”

Jos sinulla on kehitysideoita tai haluat keskustella palvelun tulevaisuudesta, ota yhteyttä lars.remes@ramboll.fi

“Aina välistä ei mielestäni tule selkeästi esille, mikä kohta säädöksessä on muuttunut”

Löytyy muutoslokista, mutta kehitystiimimme miettii joskos tätä voisi entisestään selkeyttää jotenkin.

“Ulkoiset linkit pitäisi olla ajantasaiseen lainsäädäntöön, ei “säädökset alkuperäisinä”

Valitettavasit Finlexin käyttöehdot kieltävät suoran linkittämiseen ajantasaiseen lainsäädäntöön tai viitekorttiin, jotka on Editan tekijänoikeuksien alaista tekstiä. Joten toistaiseksi emme voi linkittää suoraan ajantasaiseen lainsäädäntöön. Tilanne on vaikea ja haluaisimme asiaan muutoksen, joten jatkamme ratkaisun etsimistä.