Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus- koulutusRäjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus- koulutus

Turvallisuus

tiistai 23.11.2021 klo 8.30-12.00, hinta 320 e /tilaisuus/ osallistuja

Etäkoulutus, Teams

Kouluttaja: Roosa Hiltunen, HSEQ Managing Consultant

ATEX-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia niitä työnantajia ja heidän edustajiaan, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi palavista nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle.

Lainsäädäntö (VNA 576/2003) edellyttää, että räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelevä henkilökunta on koulutettava ja osaaminen on todennettava. Työnantajan on annettava riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua koskevaa opetusta työntekijöille, jotka työskentelevät Ex-räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Koulutus antaa perustietoa turvallisesta työskentelystä Atex-tiloissa sekä tietoisuutta organisaation eri tasoille ATEX-tilojen turvallisuusvastuista sekä turvallisista toimintamenetelmistä. Koulutus soveltuu niin esimiehille kuin työntekijöille.” Tämä koulutus ei korvaa työnantajan antamaa turvallisuusperehdytystä ja opastusta räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelyyn.