Sisäiset auditoinnit toiminnan kehittämisen apuna -koulutus 18.11.Sisäiset auditoinnit toiminnan kehittämisen apuna -koulutus 18.11.

OSH koulutus

Torstai 18.11. klo 9 -16, hinta 640 €/osallistuja, koulutuspaikkakunta  Espoo/ Teams etäkoulutus

Kouluttaja: HSEQ Managing Consultant Anu Rinkinen

Sisäisen auditoinnin valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille

  • Riittävä ymmärrys yleisimpien johtamisjärjestelmästandardien vaatimuksista
  • Perusvalmiudet suunnitella, toteuttaa ja raportoida sisäiset auditoinnit omassa organisaatiossaan
  • Valmius kehittää oman organisaation toimintaa auditointien tulosten pohjalta

Valmennuksessa tehdään ennakkotehtäviä, ryhmätöitä ja parikeskusteluja ja osallistujat voivat tuoda esimerkkejä ja malleja omasta organisaatiostaan koulutuksen ryhmätehtäviin