HSEQ

Digitaaliset työkalutApurekisterit

Apurekisterit

EHS Compass -apurekisterit sisältää EHS-johtamista tukevia rekistereitä, luetteloja ja lisäominaisuuksia, jotka auttavat sinua täyttämään lainsäädännöstä tulevia seuranta- ja ylläpitovelvoitteita.

brand pic_sustainability_ramboll_3371_HIRES

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisterin avulla pysyt ajan tasalla yrityksesi henkilöstön ja alihankkijoiden pätevyyksistä. Voit myös aikatauluttaa tulevia EHS-koulutuksi.

Koulutusrekisteri henkilöstön ja alihankkijoiden lupien, korttien ja pätevyyksien hallintaan. Koulutusrekisterin avulla voi helpommin hallita, tunnistaa ja aikatauluttaa koulutustarpeita. Myös suoritusten seuranta on helpompaa. Voit jakaa vastuita, asettaa eräpäiviä ja vastaanottaa muistutuksia, kun sertifiointi tai pätevyys on päättymässä.

brand pic_sustainability_ramboll_3371_HIRES

Kemikaaliluettelo

Kemikaaliluettelon avulla varmistat lakisääteisen vaateen ylläpitää luetteloa kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista. Kauppanimen mukaiseen luetteloon kirjataan kemikaalien luokitus- ja käyttö- ja varastointitiedot. Saat myös tallennettua kaikista vaarallisista kemikaaleista niistä vaaditut käyttöturvatiedotteet.

Kemikaaliluettelo eli työkalu, jolla ylläpidät luetteloa kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista. Kauppanimen mukaiseen luetteloon kirjataan kemikaalien luokitustiedot ja tieto siitä, mistä kemikaalista työpaikalla on käytettävissä käyttöturvallisuustiedote (esim. kirjaamalla käyttöturvallisuustiedotteen päiväys). Voit vastuuttaa kemikaalien tietojen ylläpidon eri käyttäjille, ja käyttäjät saavat halutessaan muistutuksen kun kemikaalin tiedot tulee päivittää. Käyttöturvatiedotteet voi lisätä luettelon liitteiksi, ja luettelo voidaan linkittää yrityksen intranettiin jolloin tiedot ovat helposti saatavilla.

Lupavelvoiterekisteri

Lupavelvoiterekisterin avulla saat kerättyä mm. ympäristöluvista ja kemikaaliluvista nousevien velvoitteiden tehtävät yhteen paikkaan. Rekisterin avulla saat kirjattua säännöllisesti toistuvat tehtävät, vastuuttaa niitä muille, asettaa määräaikoja ja luoda muistutuksia.

Lupavelvoitteiden rekisteri luvista tulevien velvoitteiden hallintaan. Lisää palveluun mahdollisuuden tallentaa ja hallita lupavelvoitteiden muodossa annetut lupaehdot ja vaatimukset, kuten ympäristölupien tai kemikaalilupien vaatimuksia. Voit vastuuttaa vaatimuksia ja asettaa määräaikoja, jotta vaatimusten hallinta olisi helpompaa. Järjestelmä lähettää vastuuhenkilölle sähköpostitse muistutuksen, kun lupaehto edellyttää toimenpiteitä.

Kunnossapitorekisteri

Kunnossapitorekisterin avulla saat luetteloitua kaikki yrityksessäsi käytössä olevat koneet ja laitteet, jotka on lakisääteisesti huollettava ja tarkastettava säännöllisin väliajoin. Muista, että vastuuta huoltoaikataulun noudattamisesta ei voi kokonaan sopimuksin siirtää jollekulle ulkopuoliselle toimijalle.

Kunnossapitoaikataulu koneiden ja laitteiden määräaikaishuoltojen ja -tarkastuksien hallintaan. Luo kunnossapito-ohjelma, joka kattaa koneiden ja laitteiden huoltoaikatauluja, mukaan lukien laitteiden huollot ja tarkastukset. Voit vastuuttaa toimenpiteitä ja asettaa määräaikoja. Järjestelmä lähettää vastuuhenkilölle sähköpostitse muistutuksen, kun huolto tai tarkastuspäivä lähestyy.

Asiakirjarekisteri

Asiakirjarekisterin avulla saat varmuuden siitä, että sinulla on olemassa kaikki tarvittavat lakisääteiset ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat / dokumentit ja, että niitä säännöllisesti pidetään ajan tasalla.

Asiakirjarekisteri lakisääteisten ja muiden ylläpidettävien asiakirjojen hallintaan. Asiakirjarekisteri lisää palveluun mahdollisuuden kirjata ja ylläpitää palvelussa listaa lainsäädännön ja viranomaisten edellyttämistä asiakirjoista ja niiden vaatimista päivityksistä, jotka säädökset sanelevat. Voit vastuuttaa asiakirjojen tietojen ylläpitämisen ja asettaa määräaikoja tietojen päivittämiselle. Järjestelmä lähettää sähköpostitse vastuuhenkilölle muistutuksen, kun asiakirja tiedot vaativat päivitystä.

Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmäanalyysin avulla pystyt kirjallisesti kartoittamaan yritykseesi liittyvät erilaiset sidosryhmät johtamisjärjestelmästandardien vaatimalla tavalla. Työkalun avulla saat luotua kaavion, jolla voit helposti havainnollistaa sidosryhmien välisiä suhteita ja tunnistaa riskejä ja mahdollisuuksia.

Työkalu sidosryhmäanalyysien tekemiseen. Sidosryhmäanalyysi antaa mahdollisuuden, joilla sidosryhmien luokittelu ja tunnistaminen sujuvat johtamisjärjestelmästandardien vaatimalla tavalla. Työkalu luo sidosryhmien verkostosta automaattisesti kaavion, jolla voit helposti havainnollistaa sidosryhmien välisiä suhteita ja tunnistaa riskejä.

EHS Reporter

EHS Reporter on havaintoja varten tehty ilmoitustyökalu, jonka avulla työntekijät voivat mm. puhelimestaan suoraan lähettää tietoja ja valokuvia tekemistään havainnoista EHS Compassiin.

Nähtävillä pidettävä lainsäädäntö

Nähtävillä pidettävän lainsäädännön avulla täytät lakisääteisen velvollisuutesi pitää tiettyjä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia kaikkien yrityksesi työntekijöiden nähtävillä- sähköisesti.