HSEQ

Digitaaliset työkalutPalvelun esittely

EHS Compass by Ramboll

Ratkaisu yrityksesi EHSQ-haasteisiin

EHS Compass by Ramboll tarjoaa luetteavan ja koetellun ratkaisun organisaatioille, jotka tavoittelevat korkeampaa tasoa EHSQ-asioiden hoidossa ja kartoittavat toimintasuunnitelmaa kestävämmän liiketoiminnan luomiseksi.

EHS Compass -palvelun avulla organisaatiot voivat tunnistaa heitä koskevia vaatimuksia tulivat ne säädöksistä, sisäisistä ohjeista tai ulkopuolisten sidosryhmien vaateista, pysyä ajantasalla säädösmuutoksista, suorittaa erilaisia riskinarviointeja ja vaatimustenmukaisuusarviointeja sekä järjestelmään liittyviä poikkeama-analyysejä, suunnitella korjaavia toimenpiteitä ja seurata niiden toteutumista annetun aikataulun puitteissa.

Ilman oikealaisia työkaluja, vaatimusten tunnistaminen ja hallinta on työlästä, aikaa vievää ja joissain tapauksissa lähes mahdotonta. Organisaatioilla, joilla on vieläpä toimipisteitä ympäri maailmaa, voi olla erittäin haasteellista saada verrattavissa olevaa tietoa eri toimipisteiden tilanteesta ja kerätä niistä luotettava kokonaiskuva.

Rambollin digiavusteinen konsultointipalvelu on räätälöity vastaamaan nimenomaan näihin haasteisiin. Tarjoamme digitaalisten työkalujemme mukana ja lisäksi erikoisosaajia, jotka voivat tukea organisaatioita kaikilla tasoilla- perustehtävistä johtotehtäviin, mukaan lukien ulkopuolisille tehtävien raporttien laatimisessa.

DIGIAVUSTEISIA RATKAISUJA ORGANISAATIOSI TUEKSI

Riittää, että tiedät mitä toimintoja teillä on — EHS Compass-tiimimme voi ottaa niistä kopin. EHS Compass -palvelun digitaalisiin työkaluihin kuuluu rekistereitä, jotka ovat osa jatkuvaa laki- ja säädösseurantapalvelua, erilaisia arviointeja ja valmiita tarkastuslistoja, toimenpiteiden hallintamoduuli sekä laaja skaala erityisosaamista. Kaikki mitä tarvitset EHSQ-asioiden tehokkaaseen, suunnitelmalliseen ja vaikuttavaan johtamiseen.

Arvioinnit

Arvioinnit -moduulin avulla voit suorittaa, dokumentoida ja hallita niin sisäisiä kuin ulkoisia arviointeja, katselmointeja ja tarkastuksia.

HSEQ arviointi

Riskinarvioinnit

Riskienarviointi -moduuli lisää palveluun tuen erilaisten riskinarviointien kuten ympäristö- ja työturvallisuusriskien arviointien tekemiseen. Työkalujen lisäksi moduuli sisältää käyttövalmiita vaaratekijäluetteloita sekä mahdollisuuden tuoda järjestelmään omia listoja, luetteloita tai arviointipohjia.

Lue lisää arvioinneista
Rekisteri

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit

Vaatimustemukaisuuden arvioinnit -moduuli lisää palveluun tuen erilaisten vaatimustenmukaisuuden arviointien kuten EHS vaatimustenmukaisuuden arviointien tekemiseen.

Lue lisää arvioinneista
Tehtävienhallinta

Järjestelmäarvioinnit

Järjestelmäarviointi sisältää toiminnot erilaisten järjestelmien vaatimusmukaisuuden ja toiminnan tason arviointiin, oli kyse sitten ISO-standardien mukaisesta johtamisjärjestelmästä tai vaikkapa pisteytykseen perustuviin järjestelmiin kuten CEEQUALBREEAM tai LEED .

Lue lisää arvioinneista
Asiakirjat

Muokattava mittaristo ja raportit

Voit muokata teusivun mittariston itsesi näköiseksi sisällyttämällä siihen sellaisia mittareita, jotka ovat sinulle hyödyllisiä. Mittariston avulla näet yhdellä silmäyksellä päivän tilanteen.

Johdon raportit -moduli sisältää työkalut erilaisten ajantasaisten raporttien luomiseen esimerkiksi johdon katselmointia varten. Voit itse valita mitä organisaatioyksiköitä haluat raporttiisi sisällyttää sekä mitä aikaväliä raportissa tarkastellaan.

Vaatimustenhallinta

Tekninen tuki

Tekniseen tukeen saat yhteyden suoraan työkalusta yhteydenottolomakkeella, josta viesti tallentuu palautejärjestelmäämme. Pyyntö seuraa ja käsittelee asialle pyhitetty teknisen tuen tiimimme.

 

Riskienhallinta

Kysy asiantuntijalta -tukipalvelu

Asiakkaanamme saat käyttöösi myös asiantuntijatukipalvelumme. Palveluun voit lähettää meille myös tilattuja sisältöjä koskevia tiedusteluja ja kysymyksiä, joihin asiantuntijamme sitten vastaavat.

Tyypillisiä tukitarpeita ovat:

  • Neuvomme ja opastamme kuinka lainsäädännön vaatimusta tulisi asiakkaan organisaation toimintaan liittyen  tulkita
  • Annamme ohjeita ja vinkkejä, kuinka asiat kannattaa käytännön tasolla hoitaa jotta lainsäädännön vaatimukset tulevat täytetyiksi
  • Jaamme käytännön kokemukseemme ja viranomaisten ohjeistuksiin perustuvia parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja.

Laajempaa selvitystyötä vaativissa pyynnöissä otamme sinuun yhteyttä ja sovimme työn laajuudesta ja korvauksesta.

Työsuojelu

Mukautuva organisaatiomalli

Palvelumme tukee erilaisia organisaatiomalleja yhden toimipisteen yrityksestä monimutkaisiin, useita maita ja organisaatiotasoja kattaviin matriisiorganisaatioihin.

Kaikki sovelluksen osa-alueet tukevat “ylhäältä alaspäin” näkymää tietoihin, mikä tarkoittaa sitä, että kullakin organisaatiotasolla pystyt halutessasi luomaan kattavat raportit et pelkästään yksittäisille organisaatioyksiköille vaan myös kokonaiselle organisaatiohaaralle. Sinä päätät mitä osia organisaatiotiosta halut raporttiisi sisällyttää.

Turvallinen työympäristö

Luotettava ja koeteltu

Palvelumme täyttää modernille, turvalliselle, pilvipohjaiselle SaaS-ratkaisulle asetetut vaatimukset.

Palvelun on ollut saatavana kaupallisena pilvipalveluna jo vuodesta 2012 saakka, ja parannamme ja kehitämme sitä jatkuvasti ketteriä menetelmiä käyttäen ja DevOps-käytäntöjen mukaisesti … ja me todellakin kuuntelemme asiakkaitamme! Sisäisiä prosessejamme, tietohallintoamme ja tietosuojakäytäntöjämme valvotaan ja katselmoidaan sisäisesti ja tietosuojaamme testataan säännöllisesti, mutta lisäksi usein vaativimmat asiakkaamme arvioivat kehitysprosessimme, hallintomme ja tietosuojakäytäntömme ennen palvelumme tilaamista.

Lisätoiminnallisuudet

EHS työkalupakki sisältää EHS-johtamista tukevia rekistereitä, luetteloja ja lisäominaisuuksia, jotka auttavat sinua täyttämään lainsäädännöstä tulevia seuranta- ja ylläpitovelvoitteita.

1
Koulutusrekisteri
Koulutusrekisteri henkilöstön ja alihankkijoiden lupien, korttien ja pätevyyksien hallintaan. Koulutusrekisterin avulla voi helpommin hallita, tunnistaa ja aikatauluttaa koulutustarpeita. Myös suoritusten seuranta on helpompaa. Voit jakaa vastuita, asettaa eräpäiviä ja vastaanottaa muistutuksia, kun sertifiointi tai pätevyys on päättymässä.
2
Lupavelvoitteiden rekisteri
Lupavelvoitteiden rekisteri luvista tulevien velvoitteiden hallintaan. Lisää palveluun mahdollisuuden tallentaa ja hallita lupavelvoitteiden muodossa annetut lupaehdot ja vaatimukset, kuten ympäristölupien tai kemikaalilupien vaatimuksia. Voit vastuuttaa vaatimuksia ja asettaa määräaikoja, jotta vaatimusten hallinta olisi helpompaa. Järjestelmä lähettää vastuuhenkilölle sähköpostitse muistutuksen, kun lupaehto edellyttää toimenpiteitä.
3
Kunnossapitoaikataulu
Kunnossapitoaikataulu koneiden ja laitteiden määräaikaishuoltojen ja -tarkastuksien hallintaan. Luo kunnossapito-ohjelma, joka kattaa koneiden ja laitteiden huoltoaikatauluja, mukaan lukien laitteiden huollot ja tarkastukset. Voit vastuuttaa toimenpiteitä ja asettaa määräaikoja. Järjestelmä lähettää vastuuhenkilölle sähköpostitse muistutuksen, kun huolto tai tarkastuspäivä lähestyy.
4
Kemikaaliluettelo
Kemikaaliluettelo eli työkalu, jolla ylläpidät luetteloa kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista. Kauppanimen mukaiseen luetteloon kirjataan kemikaalien luokitustiedot ja tieto siitä, mistä kemikaalista työpaikalla on käytettävissä käyttöturvallisuustiedote (esim. kirjaamalla käyttöturvallisuustiedotteen päiväys). Voit vastuuttaa kemikaalien tietojen ylläpidon eri käyttäjille, ja käyttäjät saavat halutessaan muistutuksen kun kemikaalin tiedot tulee päivittää. Käyttöturvatiedotteet voi lisätä luettelon liitteiksi, ja luettelo voidaan linkittää yrityksen intranettiin jolloin tiedot ovat helposti saatavilla.
5
Asiakirjarekisteri
Asiakirjarekisteri lakisääteisten ja muiden ylläpidettävien asiakirjojen hallintaan. Asiakirjarekisteri lisää palveluun mahdollisuuden kirjata ja ylläpitää palvelussa listaa lainsäädännön ja viranomaisten edellyttämistä asiakirjoista ja niiden vaatimista päivityksistä, jotka säädökset sanelevat. Voit vastuuttaa asiakirjojen tietojen ylläpitämisen ja asettaa määräaikoja tietojen päivittämiselle. Järjestelmä lähettää sähköpostitse vastuuhenkilölle muistutuksen, kun asiakirja tiedot vaativat päivitystä.
6
Sidosryhmäanalyysi
Työkalu sidosryhmäanalyysien tekemiseen. Sidosryhmäanalyysi antaa mahdollisuuden, joilla sidosryhmien luokittelu ja tunnistaminen sujuvat johtamisjärjestelmästandardien vaatimalla tavalla. Työkalu luo sidosryhmien verkostosta automaattisesti kaavion, jolla voit helposti havainnollistaa sidosryhmien välisiä suhteita ja tunnistaa riskejä.