Lainsäädäntö

Digitaaliset työkalutLainsäädännön seuranta

Lainsäädännön seurantapalvelut

Lainsäädäntö koskettaa kaikkia organisaatioita. Yritystyypistä, teollisuuden alasta tai toiminnasta riippuen lainsäädännöstä johtuvien sovellettavien vaatimusten määrä, joka liittyy esimerkiksi kemikaalien varastointiin ja käyttöön sekä jätehuoltoon, voi olla yhteensä satoja. Näiden vaatimusten, niiden muutosten ja vaatimusten noudattamisen seuranta on pelottava ja riskialtis sitoumus, kun käytetään vain Excel-laskentataulukkoa.

EHS Compass by Ramboll on suunniteltu työkaluksi ja palveluksi näiden tehtävien hallitsemiseksi. Mittaristojen ja erilaisten tukityökalujen avulla voit tehdä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden hallinnasta ja lainsäädännön seurannasta paljon ammattimaisempaa. Vaatimusrekisterin avulla voit arvioida vaatimustenmukaisuuden tasoa, jakaa tehtäviä eri henkilöille ja seurata järjestelmällisesti suunniteltujen toimien suorittamista. Voit nähdä yhdellä silmäyksellä, mitkä alueet tarvitsevat enemmän työtä vaatimusten täyttämiseksi. Kun kohtaat monimutkaisia ​​kysymyksiä tai haasteita,  ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiantuntijamme ovat käytettävissä ympäri maailman lisätukea tarjoamassa.

Palvelu luo ja ylläpitää yrityksellesi räätälöityä luetteloa vaatimuksista, jotka koskevat organisaatiotasi. Se hallinnoi kaikkia taustalla olevia muutoksia ja ilmoittaa sinulle sisällön muutoksista, joista sinun on oltava tietoinen. Johtamisjärjestelmien vaatimus tunnistaa ja noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä täyttyy, ja se on helppo osoittaa kaikille kiinnostuneille sidosryhmille.

Maantieteellisestä sijainnista riippuen palvelupakettimme sisältää keskeiset kansainväliset sopimukset, kansainvälisen / kansallisen / liittovaltion / provinssin / osavaltion ja jopa kuntatason lainsäädännön. Meillä on myös valmiuksia lisätä virallisia ohjeita, mikäli niitä on saatavilla.

Palvelu soveltuu hyvin kaiken kokoisille organisaatioille, kaikille toimialoille. Palvelusta on saatavilla kolmea eri versiota, joista lisää tietoa alla. Rekisterit ovat saatavilla paikallisella kielellä ja lisäksi englanniksi.

Lainsäädäntö

Lakirekisterit

Lakirekisteri on asiakaskohtainen, ajantasainen luettelo keskeisestä toimintaan sovellettavasta lainsäädännöstä. Rekisteristä löydät yhteenvedon laeista ja asetuksista sekä linkin alkuperäiseen säädökseen. Asiantuntijamme seuraavat lainsäädännön muutoksia ja päivittävät rekisteriä säännöllisesti.

Rekisterin avulla täytät johtamisjärjestelmien – kuten ISO 14001 tai ISO 45001 – vaatimuksen jatkuvasta lainsäädännön seurannasta. Rekisteri soveltuu yrityksille, jotka haluavat vain listan heitä koskevasta lainsäädännöstä, mutta tekevät tarkemman soveltamistarkastelun ja vaatimusten tunnistamisen itse.

Lakirekisterien avulla voit:

 • tarkastella säädöksien perustietoja kuten yhteenvetoa, määräaikoja, muutoksia
 • tarkastella säädöksen yleistä sovellettavuutta
 • kirjata soveltamista koskevia muistiinpanoja
 • saada tiedon kun jokin säädös on muuttunut ja vaatii uudelleen arviointia

Lakiseurantaraporttien avulla voit:

 • luoda muutosraportteja valitulla ajanjaksolla tapahtuneista muutoksista esimerkiksi johdon katselmointia varten
 • saada muistutuksen kun uusi raportti on valmis tarkasteltavaksi

 

shutterstock_1167287371

Vaatimusrekisterit

Vaatimusrekisterimme avulla sinun on helppo tunnistaa keskeiset lainsäädännöstä tulevat vaatimukset ja saat ajantasaista tietoa toimintojenne tasoa ja vaatimuksenmukaisuudesta. Vaatimusrekisteri on keskeinen työkalu organisaatioille, joiden tulee pystyä osoittamaan toimintojensa vaatimustenmukaisuus esimerkiksi ulkoisille auditoijille tai päämiehille.

Rekisterin avulla täytät johtamisjärjestelmien – kuten ISO 14001 tai ISO 45001 – vaatimuksen jatkuvasta lainsäädännön ja toiminnan kehittymisen seurannasta. Organisaation vaatimusrekisteriin kootaan keskeiset organisaation toimintaa koskevat säädökset ja vaatimukset. Rekisterissä voit arvioida tehokkaasti säädösten sovellettavuutta yrityksen toimintaan. Järjestelmä pitää automaattisesti kirjaa vaatimusten tilasta ja ilmoittaa, kun joku säädös on muuttunut ja vaatii uudelleen arviointia. Voit myös luoda muutosraportteja valitulla ajanjaksolla tapahtuneista muutoksista johdon raportointia varten.

Vaatimusrekisterin hyötyjä ovat:

 • pysyt ajan tasalla ja pystyt hallitsemaan EHSQ-toimintojen vaatimustenmukaisuutta,
 • pystyt tunnistamaan ja ymmärtämään tärkeimmät lainsäädännön asettamista vaatimuksista
 • pystyt jatkuvasti seuraamaan toiminnan tehokkuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Vaatimusrekisterien toiminnallisuuksia ovat:

 • näet yhteenvedon niin säädöksistä ja kuin yksittäisistä vaatimuksista
 • voit arvioida vaatimuksen täyttymistä ja vastuuttaa vaatimuksien käsittelyä
 • voit seurata vaatimuksien käsittelyn tilaa, määrittää tunnisteita, tehdä muistiinpanoja, lisätä muistutuksia ja liitteitä
 • arvioida kunkin vaatimuksen sovellettavuutta
 • hakea ja suodattaa vaatimuksia monipuolisesti, esimerkiksi vapaasanahaulla, aihealueittain, vastuuhenkilön tai vaatimuksen tilan perusteella
 • seurata päivittäisen tilanteen etenemistä ja vaatimustenmukaisuutta mittaristojen avulla

Vaatimusrekisterin muutosraporttien avulla:

 • voit luoda koontiraportteja tietyllä aikavälillä tulleista lainsäädännön muutoksista
 • saat muistutuksen kun uusi raportti on saatavilla
Terveysriski

Yritys- ja sisäiset vaatimukset

Lakisääteisten vaatimusten lisäksi organisaatiot sitoutuvat myös lupiin, viranomaisvalvontaan, sisäisiin käytäntöihin ja menettelyihin sekä eri sidosryhmien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja vaatimuksiin. Monilla, esimerkiksi raskaan teollisuuden toimijoilla, voi olla satoja kemikaali- ja ympäristöluvista tulevia vaatimuksia seurattavana ja valvottavana. Kaikkien näiden vaatimusten hallinta ilman tarkoitukseen suunniteltua työkalua on työlästä, aikaa vievää ja kasvattaa poikkeamien todennäköisyyttä.

Yhtiö- ja sisäisten vaatimusten rekisteri -moduulilla voit tuoda itse ja hallita vaatimusrekisterissä organisaation toimintaa koskevia sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia, kuten esimerkiksi viranomaisvaatumuksia kuten luvista tulevia velvoitteita ja vaatimuksia, hyvää hallintotapaa koskevia vaatimuksia, asiakkailta tai päämiehiltä tulevia vaatimuksia tai toimialan standardeista tulevia vaatimuksia.

Työkalun avulla:

 • pysyt ajan tasalla organisaatiosi toiminnan vaatimuksenmukaisuudesta
 • pystyt tehostaa organisaatiosi compliance-toimintoja keskittämällä resurssit sinne, missä niistä on eniten hyötyä

Työkalun avulla voit:

 • tuoda ja hallita omia, yrityskohtaisia vaatimuksia,
 • päivittää ja julkaista muutoksia vaatimuksiin,
 • hallinoida vaatimusten soveltamista organisaation eri osissa,
 • nähdä helposti mitkä vaatimukset vaativat vielä työtä tai ovat muuttuneet ja vaativat uudelleen arviointia,
 • kirjata vaatimuksen täyttymisen arvion ja tehdä muita muistiinpanoja,
 • seurata vaatimuksien käsittelyn tilaa,
 • määrittää kullekin vaatimukselle vastuuhenkilön,
 • lisätä tunnisteita,
 • lisätä muistutuksia ja liitteitä.

Monipuoliset haku- ja suodatustoiminnot auttavat löytämään oikeat ja työn alla olevat vaatimukset. Voit myös luoda muutosraportteja valitulla ajanjaksolla tapahtuneista muutoksista johdon raportointia varten.

Moniportaisessa organisaatiossa vaatimuksia voidaan hallita keskitetysti. Esimerkiksi konsernitason vaatimuksia voidaan hallita ja ylläpitää konsernin päätilillä, ja vaatimuksia voidaan sitten osoittaa eri konsernin alitileille ja organisaatiotasoille tarpeen mukaan.