Digitaaliset työkalutToimenpiteiden hallinta

Toimenpiteiden hallinta

Kaipaatko työkalua raportoitujen havaintojen ja niihin liittyvien toimenpiteiden ja tehtävien hallintaan?

Toiminnanhallinta -moduuli tarjoaa järjestelmällisen menetelmän ja työkalun arviointien, kuten turvakävelyjen ja auditointien, löydöksien sekä niihin liittyvien korjaavien ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden kirjaamiseen ja käsitellyyn.

Palvelu kerää kaikki kirjatut havainnot ja poikkeamat yhteen paikkaan, josta niitä on helppo analysoida, luokitella, priorisoida ja hallita. Voit luokitella, vastuuttaa ja asettaa määräaikoja löydöksien käsittelylle; suunnitella, aikatauluttaa ja priorisoida korjaavia ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, sekä luoda erilaisia raportteja yritysjohdolle tehtävää raportointia varten. Toimenpiteiden hallintatyökalu auttaa kaikessa tässä.

Toimenpiteiden hallinta -moduuli on integroitu osa kaikkia arviointimoduuleja, mutta sitä voi käyttää myös itsenäisenä työkaluna.

Toiminnanhallinta

Kattava näkyvä EHS-asioihin

Kaikkien kirjattujen löydöksien ja niiden korjaavien ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden (CAPA) keskitetty hallinta antaa selkeämmän kuvan vaadittavasta työmäärästä ja toimenpiteiden tilasta. Työkalumme avulla pysyt selvillä mikä kiireellisintä ja tärkeintä ja mihin rajalliset resurssit kannattaa kussakin tilanteessa keskittää.

Työkalusta näet yhdellä silmäyksellä määritettyjen toimenpiteiden tilan. Sisäänrakennetun muutosseurannan ansiosta korjaavien ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden (CAPA) hallinnasta tulee tehokkaampaa ja samalla myös auttaa varmistamaan ja todentamaan, että että valmiit toimet on todella suoritettu.

AsiakirjatCAPAHSEQ palvelut

Mittaristot ja raportointi

Sisäänrakennettu mittaristo antaa yleiskuvan nykytilanteesta. Voit muokata mittaristostasi oman näköiseksi ja lisätä sinne juuri sellaisia mittareita, jotka ovat sinulle hyödyllisiä. Mittariston avulla pystyt esittämään tiedon muodossa, josta sinulle ja muille organisaatiosi käyttäjille selviää hetkessä organisaation tilanne. Mittaristoon saat näkyviin avoimien löydöksien määrät ja tilat, jakaumat löydöstyypeittäin, avoimet toimenpiteet, edistymiskäyrät ja muut tarpeelliset tiedot päätöksenteon ja priorisoinnin tueksi.

Johdon raportointia varten tarjoamme raportointimoduulin, jossa voit mm. luoda tilanneraportin valitsemallesi ajanjaksolle ja organisaation osille. Tämä mahdollistaa esimerkiksi raportoinnin matriisiorganisaation eri ulottuvuuksien mukaan.

VaatimustenmukaisuusCAPA

Tärkeimmät ominaisuudet

  • tunnista ja luo erityyppisiä löydöksiä,
  • luokittele ja priorisoi löydöksiä eräpäivän, riskitason, sijainnin, kiireellisyyden, tarvittavan investoinnin, maantieteellisen sijainnin, tunnisteiden jne. mukaan,
  • paikanna löydökset maantieteellisellä kartalla ja / tai alueen tai rakennuksen pohjapiirroksessa,
  • suunnittele ja hallinnoi korjaavia ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä (CAPA),
  • seuraa käsittelyn edistymistä löydöstyypin, tilan, tilin, riskitason jne. mukaan,
  • seuraa toimenpiteitä ja niiden tilaa räätälöitävien mittaristojen kautta; ja
  • luo seurantaraportteja johdolle tapahtuu raportointia varten.