pelillistäminen

Interaktiiviset ratkaisutInteraktiiviset ratkaisut

VR koulutus

Palveluidemme perusta

Palvelumme kattavat myös pelillistetyt digitaalisen ja vuorovaikutteisen käyttäytymiskoulutuksen ja tiedon jakamisen ratkaisut. Alustoinamme toimivat mobiilisovellukset, verkkosovellukset sekä myös virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality / VR) ja lisätyn todellisuuden (Augmented Reality / AR) sovellukset.

Toteutamme vuorovaikutteisia ratkaisuja

Luomalla inspiroivia ja suoraviivaisia virtuaalisia 2D / 3D-käyttäjäympäristöjä

Kehittäen realistisia skenaarioita ja muuta liiketoimintatietoihin perustuvaa sisältöä

Käyttäen vuorovaikutusta, simulointia ja pelaamista ensisijaisina työkaluina

Julkaisten ratkaisuja sovelluksina mobiililaitteille, tietokoneille ja / tai virtuaalitodellisuuksille

Seuratan käyttäytymistä ja keräten tietoja lisätutkimuksia ja varmennusta varten

virtuaalitodellisuus

Pelimekaniikka ja pelipohjainen oppiminen

Lyhyesti sanottuna pelillistämisellä tarkoittaa pelimekaniikkojen käyttämistä pelien ulkopuolella ei-pelillisessä ympäristössä. Käytetyimmät pelimekaniikat ovat elementtejä, kuten edistymispalkki, tasot, tulostaulu, pisteet ja suoritusmerkit. Mekaniikan valinta riippuu tuotteista, kontekstista ja käyttäjäprofiileista.

2D- ja 3D-pelien oppimismuotojen ja vuorovaikutusten käytön yleisenä tarkoituksena on parantaa ihmisen kognitiota ja motivaatiota. Tutkimusten perusteella pelillistäminen tehostaa oppimista, koska asioiden oppiminen on mielenkiintoisempaa ja hauskempaa kun oppijaa palkitaan, osallistetaan ja haastataan.

Pelillistämisen käyttökohteet eivät rajoitu 3D-universumeihin. Menetelmiä käytetään laajalti verkkokoulutuksessa ja jopa ei-digitaalisissa yhteyksissä. Keinovalikoima on loputon, ja toteutusaste voi vaihdella yksittäisen pienen edistymispalkin lisäämisestä eri menetelmien ja mekaniikan täysimääräiseen hyödyntämiseen.

keinotodellisuus

Opitun omaksuminen ja opetuksen tehokkuus

Alun perin Dalen (1969) ehdottama oppimismenetelmien hierarkia osoittaa, että aktiivinen oppiminen on paljon hyödyllisempää kuin perinteiset lähestymistavat. Jos perinteiset koulutusmenetelmät ovat enimmäkseen passiivisia ja alle 50% tehokkaita oppimistulosten kannalta, todellisten tilanteiden ja toimintatapojen simulointi vuorovaikutteisena verkkokoulutuksena tai pelipohjaisen oppimussovelluksen avulla voi nostaa tehokkuutta 80 prosenttiin.

Työskentelemme simulaatioiden ja realististen, tunnistettavien virtuaaliympäristöjen kanssa tehokkaan ja paremman oppimistuloksen saavuttamiseksi.

Ratkaisumme

e-learning

Interaktiivisten ratkaisujen konsepti ja sen eri elementit ovat sovellettavissa lähes rajattomaan joukkoon projekteja ja ongelmia.

Mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen ymmärtämistä helpottaaksemme ratkaisumme on jaettu luokkiin, joita tulee lisää sitä mukaa kun kehitämme ratkaisua uusille markkinoille ja soveltamiskohteisiin.