E-oppiminen

KoulutuspalvelutAsiakaskohtaiset koulutukset

Tarkastuslista

Asiakaskohtaiset koulutukset

Tarjoamme monipuolisia ja ajantasaisia koulutus- ja valmennuspalveluita yritysten muuttuviin tilanteisiin.

Olemme luoneet valmiita malleja erilaisiin asiakkaan osaamisen ja tietoisuuden kehittämistarpeisiin (mm. linjaorganisaation ja henkilöstön turvallisuus, ympäristöasioiden hallinta, riskienhallinta, ongelmanratkaisu, tapaturmien tutkinta ja juurisyyanalyysi). Toteutamme myös yleisesti tunnettujen mallien mukaisia koulutuksia kuten Työturvallisuuskorttikoulutus.

Koulutukset ja valmennukset toteutetaan pääsääntöisesti yrityskohtaisesti räätälöitynä. Pyrimme aina hyödyntämään mahdollisimman paljon osallistavia valmennusmenetelmiä ja hakemaan valmennuksissa käytettävät esimerkit asiakkaan omasta toiminnasta.

ISO koulutus

Pystymme tarjoamaan kattavan valikoivan EHSQ-aiheisia koulutuksia kuten:

  • Lakisääteiset EHS-vaatimukset
  • Johtamisjärjestelmät (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; ISO 50001)
  • Työturvallisuus
  • Vaaralliset aineet ja kemikaaliturvallisuus
  • Hätä- ja poikkeustilannevalmius
  • Ympäristöasiat
  • Kestävä kehitys
  • Työturvallisuuskorttikoulutus
  • Sisäiset auditoinnit