E-oppiminen

KoulutuspalvelutSulautettu oppiminen

Tarkastuslista

Sulautettu oppiminen

Sulautettu oppiminen tarkoittaa oppimisympäristöjen sulautumista toisiinsa. Sitä voidaan kutsua myös monimuoto-oppimiseksi tai sulautettuksi opetukseksi. Sulautettu oppiminen yhdistää verkkokoulutuksien ja perinteisen luokkahuoneopetuksen vahvuudet. Itseopiskeluun parhaiten sovelultuvat osat, kuten esimerkiksi sellaiset aiheet kuin lainsäädäntö, voidaan suorittaa verkkokoulutuksena. Osallistujat voivat tehdä harjoituksen omassa tahdissaan, toistaa harjoituksia tarvittaessa ja todentaa uudet tietonsa testillä.

Verkkokoulutusosioiden jälkeen voidaan koota osallistujat yhteen tai useampaan intensiiviseen ja tiettyyn aiheeseen keskittyvään työpajaan. Aiheena voi olla esimerkiksi tarkempi perehtyminen ja miettiminen miten vaatimukset vaikuttavat organisaatioon ja mikä itse kunkin rooli on asioiden eteenpäin viemisessä. Lähiopetuksessa on paremmat olosuhteet ja aikaa syvälliseen keskusteluun ja oppimiseen, ja lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia opetus- ja fasilitointimenetelmiä.