Energian alkuperätakuujärjestelmä otetaan käyttöön

1.7.2022 jälkeen alkuperätakuut ovat ainoa keino alkuperän osoittamiseen

Alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ydinvoimalla, tehokkaalla yhteistuotannolla tai hukkalämmöstä tai -kylmästä.

Energian alkuperätakuista vastaavat seuraavat tahot:

  • Fingrid Oyj:n omistama Finextra vastaa sähkön alkuperätakuista.
  • Gasgrid Finland Oy vastaa kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisteristä.
  • Energiavirasto ylläpitää lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriä ja valvoo alkuperätakuulain noudattamista.

Laki energian alkuperätakuista tuli voimaan 3.12.2021. Uudistuksen myötä alkuperätakuujärjestelmää koskeva kansallinen säätely laajennettiin koskemaan sähkön lisäksi kaasua, vetyä, lämpöä ja jäähdytystä. Rekisterin ylläpitäjän on otettava alkuperärekisteri käyttöön 1.4.2022, ja varmennusvelvollisuus alkaa 1.7.2022.

Vaatimus energian alkuperän varmentamisesta koskee energian myyjiä ja käyttäjiä seuraavissa tilanteissa:

  • Jos energiaa myydään uusiutuvana energiana, ydinvoimana, tehokkaalla yhteistuotannolla tai hukkalämmöllä tai -kylmällä tuotettuna.
  • Jos energian käyttäjän markkinoinnissa hyödynnetään kyseistä tietoa energian alkuperästä. Varmennus voi tapahtua vaihtoehtoisesti myös esim. toimitussopimuksella.

Lisätietoja

Energian alkuperätakuusta saa tietoa seuraavilta sivuilta:

Asiantutijamme ovat apunasi

Ramboll voi antaa neuvoja siitä, miten energian alkuperän voi varmistaa ja toteuttaa rekisteröinnin puolestanne. EHS Compass by Ramboll -palvelu luo ja ylläpitää yrityksellesi räätälöityä luetteloa vaatimuksista, jotka koskevat organisaatiotasi. Se hallinnoi kaikkia taustalla olevia muutoksia ja ilmoittaa sinulle sisällön muutoksista, joista sinun on oltava tietoinen.

Ota yhteyttä: info@ehscompass.ramboll.com