ehsq-konsultointipalvelut

Asiantuntijapalvelut

ehsq-konsultointipalvelut

EHSQ-asiantuntijapalvelut

Huolehtimalla yrityksesi EHSQ-asioista saavutat kestävämpää liiketoimintaa

Ota vastaan apu asiantuntijaltamme yrityksesi muuttuviin tilanteisiin. Teemme esimerkiksi auditoinnit, riskinarvioinnit, turvallisuusvalvonnan ja johtamisjärjestelmien rakentamisen. Ramboll Digital & Education tiimin EHSQ-asiantuntijat voivat toimia tilapäisenä tai pysyvänä lisäresurssina kaikessa yrityksenne EHSQ-toiminnan kehittämisessä.

Tavoitteenamme on yrityksenne jatkuvan parantamisen varmistaminen ja kestävämmän liiketoiminnan saavuttaminen. Asiantuntijamme ovat yrityksissä apuna arjessa aina tarpeen mukaan. Toimimme yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti ohjaavassa roolissa ja pitkäjänteisesti.

"Tärkeintä on ollut saada kokeneiden asiantuntijoiden apua aina, kun olemme sitä tarvinneet. Erityisen hyvää yhteistyössä on ollut saada tietää jo hyväksi todettujen käytäntöjen toimivuudesta meidän toimialallamme ja meidän yrityksessämme."
ehs compass pusku
Maarakennusliike Pusku Oy
Anna Muilu, toimitusjohtaja
”Ramboll-asiantuntijan proaktiivisuudesta ja osaamisesta on ollut todella paljon hyötyä yrityksellemme.”
ANDRITZ Warkaus Works Oy
Tiina Kauppinen, QHSE-päällikkö
"EHS Compass -palvelun olemassaolosta tulee luottavainen olo, ja EHSQ-asioihin liittyvä työskentely on meillä selkeytynyt kovasti sen käyttöönoton myötä. EHS Compass on mahtava työkalu, jonka vaikutukset näkyvät liiketoiminnassa."
ehs compass hydroline
Hydroline Oy
Jan Meyes, HSEQ Manager
Asiantuntija-apua yrityksesi EHSQ-asioihin

Osaamisalueitamme

ehsq-ympäristökonsultointi
Ympäristökonsultointi
Lue lisää ISO 14001 palveluistamme
ehsq-turvallisuuskonsultointi
Turvallisuuskonsultointi

Työturvallisuus on kriittinen tekijä kaiken kokoisissa organisaatioissa ja vaatii jatkuvia ponnisteluja kaikilta osapuolilta – työtekijöiltä ja esimiehiltä. Tarjoamme mm.

 • ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän rakentaminen, kehittäminen sekä ylläpito
 • Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK) & Turvallisuusneuvonantajapalvelu
 • Kemikaaliturvallisuus-asiantuntijapalvelu
 • Koneturvallisuus-asiantuntijapalvelu
 • Prosessiturvallisuus-asiantuntijapalvelu
 • Työn riskinarvioinnit
 • Turvallisuuskävelyt
Lue artikkeli: Kemikaaliturvallisuus ja kemikaaliriskien arvioinnin merkitys
ehs-compass-konsultointi-koulutus
Laatukonsultointi

Laadukas tekeminen johtaa mahdollisuuteen saavuttaa korkean tason suoriutumista, tuloksia ja tyytyväisyyttä. Tarjoamme mm.

 • ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän rakentaminen, kehittäminen sekä ylläpito
 • Johdon konsultointi -asiantuntijapalvelu
 • EHS-auditointi
ehsq-elintarviketurvallisuus-konsultointi
Elintarviketurvallisuuskonsultointi

Elintarvikkeiden turvallisuutta ei voida pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen eteen tulee tehdä määrätietoisesti työtä koko tuotteen elinkaaren ajan. Elintarviketurvallisuuden takaamiseksi tarvitaan turvallisten tuotantomenetelmien lisäksi mm. toimiva omavalvontasuunnitelma, riskienarviointia ja -hallintaa sekä raaka-aineiden ja tuotteiden jäljitettävyyttä. Tarjoamme elintarviketoimijoille mm.

 • FSSC 22000 elintarviketurvallisuuden johtamisjärjestelmän rakentaminen, kehittäminen sekä ylläpito
 • Elintarviketurvallisuuskulttuurin kehitykseen asiantuntijapalvelua
 • Omavalvonnan suunniteluun ja ylläpitoon asiantuntijapalvelua
 • Tukea HACCP-palavereihin, hygieniakierroksiin, poikkeamien käsittelyyn
ehs-compass lainsäädäntö
Arvioinnit

Asiantuntijamme ja digitaaliset työkalumme tukevat vaatimusten tunnistamisessa, vaatimusten tulkinnassa ja niiden täyttymisen arvioinnissa sekä vaatimusten edellyttämien toimien täytäntöönpanossa. Tarjoamme mm.

 • Yrityksen lakisääteisen EHS-vaatimustenmukaisuuden arviointia yhdessä asiantuntijan johdolla
 • Työn riskienarviointi
 • ISO 9001, 14001 ja 45001 järjestelmäarviointeja
Lue artikkeli: Säännölliset arvioinnit johdattavat yrityksen jatkuvan parantamisen polulle
ehsq-paloturvallisuus
Palo- ja pelastusturvallisuus

Tarjoamme mm.

 • Pelastussuunnitelmat
 • Räjähdyssuojausasiakirjat
 • Sammutusjätevesien hallintasuunnitelmat
ehsq-terveyskonsultointi
Terveyskonsultointi

Työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien sekä yleisesti muidenkin organisaation vaikutuspiirissä olevien ihmisten terveys on vastuullisen yrityksen yksi tärkeimmistä vastuualueista. Tarjoamme mm.

 • Työhygienia-asiantuntijapalvelu
 • ISO 45001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän rakentaminen, kehittäminen sekä ylläpito
Lue artikkeli: Työturvallisuus, turvallisuusjohtaminen ja ISO 45001 -standardi
ehsq-koulutuspalvelut

Koulutamme samoista teemoista!

Kun koko tiimisi tai ryhmäsi kaipaa koulutusta ja uusia taitoja, tutustu koulutustarjontaamme.

Tavoitteenamme on, että koulutuksiimme osallistujat pystyvät siirtämään oppimansa nopeasti käytäntöön.

Koulutuksemme sisältävät aina vaihtelevasti sekä teoriaa että käytännön harjoituksia ja keskitymme ratkaisuihin, jotka todella toimivat!

Lue lisää
Asiakkaanamme hyödyt koko Rambollin laajasta asiantuntijuudesta

Miten voimme auttaa?


Ole yhteydessä

Anu Rinkinen

Head of Department - Digital & Education Finland+358 40 026 7305Finland
ANRIN