riskien-arvioiti

Kemikaaliturvallisuus ja kemikaaliriskien arvioinnin merkitys

riskien-arvioiti

Miksi kemikaaliriskien arviointia pitää tehdä?

Seuraan työni puolesta kemikaaliturvallisuuteen ja ylipäätään työturvallisuuteen liittyvää uutisointia ja tuli vastaan pysäyttävä esimerkki, jossa käräjäoikeus oli tuominnut pienen yrityksen ja sen toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistuksiin.

Yrityksessä oli laiminlyöty tehdä riittävän järjestelmällinen kemikaaliriskien arviointi, laatia yksityiskohtaiset kirjalliset työnopastusohjeet ja antaa työntekijöille riittävä opastus kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta suojautumiseksi.

Laiminlyöntien johdosta, kemikaalit olivat syttyneet palaamaan ja aiheuttaneet vakavia palovammoja työntekijälle. Jos yritys olisi tehnyt laissa vaaditun kemikaaliriskien arvioinnin ja työohjeet, sekä vienyt ne käytäntöön työntekijöille, kyseinen onnettomuus olisi ollut täysin vältettävissä.

Mitä hyötyjä kemikaaliriskien arvioinnista on?

Kemikaalit ovat osa monen, niin suuren kuin pienen, yrityksen arkea, ja niiden oikeanlainen käsittely on elintärkeää. Kemikaalien ominaisuudet voivat vaihdella suuresti, ja ne voivat aiheuttaa riskejä terveydelle, ympäristölle ja turvallisuudelle, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Tämän vuoksi kemikaaliriskien arviointi onkin Valtioneuvoston asetuksen kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) §6 mukaan pakollista kaikille yrityksille, joilla on kemikaaleja käytössä, kemikaalien määrästä tai yrityksen koosta riippumatta.

Kemikaaliriskien arvioinnin tarkoitus ei ole vain byrokraattinen muodollisuus, vaan sen merkitys korostuu juuri silloin, kun onnettomuus uhkaa. Kunnolla tehty riskien arviointi ja turvallisten työmenetelmien suunnittelu tarjoavat useita merkittäviä etuja.

1. Työntekijöiden turvallisuus

Kun riskejä arvioidaan ja työmenetelmät suunnitellaan turvallisiksi, työntekijöiden turvallisuus on etusijalla. Tämä vähentää onnettomuuksien riskiä, vammoja ja pitkiä sairauslomia. Työntekijät voivat keskittyä työhönsä luottavaisina siitä, että heidän terveytensä ja turvallisuutensa on otettu vakavasti.

2. Ympäristönsuojelu

Kemikaalien vuodot voivat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, saastuttaa vesistöjä, maaperää ja ilmaa. Huolellinen riskien arviointi auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään ympäristöhaittoja, mikä on entistä tärkeämpää nykyaikana, jolloin ympäristönsuojelu on yhä keskeisempi huolenaihe.

3. Liiketoiminnan jatkuvuus

Kemikaalionnettomuudet voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja yrityksille. Toiminta voi pysähtyä, laitteita voi vaurioitua, ja maine voi vahingoittua. Kun riskien arviointi ja suunnittelu ovat kunnossa, yritykset voivat välttää nämä kalliit onnettomuudet ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

4. Lain noudattaminen

Kemikaali- ja työturvallisuuteen liittyvät lait ja määräykset vaativat riskien arviointia ja asianmukaista dokumentointia. Lain noudattaminen on pakollista, ja siihen liittyy rangaistuksia ja oikeudellisia seuraamuksia niille, jotka laiminlyövät turvallisuusvelvoitteensa.

Turvallisuus ensin

On parempi käyttää aikaa ja resursseja riskien arviointiin ja turvallisten työmenetelmien suunnitteluun kuin kohdata onnettomuus, jonka seuraukset voivat olla tuhoisia. Yritysten on omaksuttava ennaltaehkäisevä lähestymistapa ja investoitava kemikaaliturvallisuuteen. Näin varmistetaan, ettei satu onnettomuuksia, jotka voivat vaikuttaa työntekijöihin, ympäristöön ja liiketoimintaan.

Kemikaaliriskien arvioinnin edut eivät ole vain liiketoiminnan lisäosa, vaan ne muodostavat välttämättömän osan menestyksekästä ja vastuullista yritystä. Turvallisuus ei ole sattumanvaraista – se on seurausta huolellisesta suunnittelusta ja sitoutumisesta. Kun riskien arvioinnin merkitys ymmärretään ja otetaan tosissaan, se voi osoittautua yrityksesi kilpailueduksi ja vahvistaa yrityksen asemaa alalla.

Onko teillä kemikaaliriskien arviointi tai työohjeet tekemättä? Tai puutteita kemikaalien hallinnassa?

Autan mielelläni! Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teidän yrityksellenne toimiva ratkaisu! Katso myös Kemikaaliturvallisuuden perusteet -koulutukseni koulutuskalenteristamme.

Emil Sandås

HSEQ johtava asiantuntija+358 40 627 6869Finland
EMILS
Ota yhteyttä lomakkeella