Hydroline Oy luottaa EHS Compass -palveluun

ehs compass hydroline
Hydroline Oy luottaa EHS Compass -palveluun ja Rambollin asiantuntijoiden tukeen EHSQ-asioidensa hoitamisessa

Siilinjärveläinen perheyritys Hydroline Oy on 60-luvulta lähtien suunnitellut ja valmistanut hydraulisylintereitä tarjoten tuotteilleen myös elinkaaripalveluita. Sylintereiden lisäksi yritys valmistaa Siilinjärven Vuorelan ja Puolan Stargardin tuotantolaitoksissaan järjestelmäkokoonpanoja sekä tarjoaa monipuolisia korjaus- ja valmistuspalveluita.

Kuten toimialoilla yleisesti, myös Hydrolinen toimialalla hydrauliikassa vastuullisuuden merkitys korostuu kaiken aikaa. Hydrolinella oli jo vuosien ajan tunnistettu EHSQ-asioiden merkitys osana kestävää liiketoimintaa, mutta lakisääteisten velvoitteiden ja vaatimusten tunnistaminen ja hallinta koettiin haasteellisiksi. Tähän saatiin muutos 2017, kun EHS Compass -lakiseurantapalvelu otettiin käyttöön.

‒ EHS Compass -palvelun olemassaolosta tulee luottavainen olo, ja EHSQ-asioihin liittyvä työskentely on meillä selkeytynyt kovasti sen käyttöönoton myötä. EHS Compass on mahtava työkalu, jonka vaikutukset näkyvät liiketoiminnassa, toteaa HSEQ Managerina Hydrolinella työskentelevä Jan Meyes.

EHS Compass by Ramboll tekee lakisisällöt ymmärrettävämmiksi

‒ Meillä ei aiemmin ollut riittävää ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön osaamista. EHSQ-kokonaisuutta hoidettiin muiden töiden ohessa, ja esimerkiksi alan kirjallisuutta hankittiin aina säädösten muuttuessa. Tilanne kuormitti yrityksessä vaatimalla runsaasti tiedonhaun aktiivisuutta. Viimein haasteeseen löytyi ratkaisu: EHS Compass. Palvelu poisti taakan harteilta tehden EHSQ-lakisisällöt helpommin ymmärrettäviksi, Meyes kertaa.

EHS Compass by Ramboll on ratkaisu yritysten haasteisiin EHSQ-asioihin liittyvän lainsäädännön seurannassa. Se sopii toimijoille, jotka tavoittelevat korkeampaa tasoa EHSQ-johtamisessa ja kartoittavat suunnitelmaa kestävämmälle liiketoiminnalle. EHS Compass auttaa pysymään ajantasalla säädösmuutoksista, suorittaa erilaisia riskiarviointeja ja vaatimustenmukaisuusarviointeja sekä järjestelmään liittyviä poikkeama-analyysejä ja suunnittelee korjaavia toimenpiteitä seuraten niiden toteutumista.

Hydrolinella lainsäädännön seuraaminen on uskottu EHS Compass -tiimille

Ennen EHS Compass -palvelun käyttöä Hydroline oli haasteen edessä, sillä asiakkaat halusivat enenevässä määrin tietoa ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyen. Samaan aikaan liikevaihdon ja henkilöstön kasvu alkoi olla tasolla, joka vaati EHSQ-asioiden tarkempaa huomioimista yrityksen toiminnan näkökulmasta. Lainsäädännön seuraaminen on tärkeää, sillä Hydrolinella on käytössään ISO-standardit 45001, 14001 ja 9001, jotka kertovat yrityksen sitoutuvan vastuullisuuteen.

‒ Vastuullisuus on meille ja asiakkaillemme tärkeää. Asiakkaamme haluavat konkreettisia toimenpiteitä ja todisteita vastuullisuustyöstä. Heille ei kelpaa, että kerromme asioista palavereissa, vaan he haluavat tulla paikan päälle auditoimaan ja toteamaan asiat itse. Koska toimimme tiettyjen standardien mukaisesti, meidät auditoi vuosittain kolmas osapuoli. Tähän saakka kaikki on mennyt hyvin, sillä meillä on hyvät työkalut, joilla työ saadaan tehtyä, toteaa Meyes.

Hydrolinella EHS Compass on päivittäisessä käytössä vaatimusrekisterin muodossa. Rekisteri auttaa tunnistamaan merkittävimmät, lainsäädännöstä johdettavat vaatimukset ja seuraamaan toimintojen tasoa ja vaatimustenmukaisuutta. Rekisterin avulla Meyes löytää helposti ne vaatimukset, jotka soveltuvat juuri Hydrolinen tarpeisiin. Hydrolinella vaatimusrekisteri kattaa muun muassa ympäristöjohtamisen, ilmanpäästöt, veden ja jätevedet, jätteet ja vaaralliset jätteet, vaaralliset kemikaalit, haitalliset aineet ja yleisen työturvallisuusjohtamisen.

EHSQ-asiantuntijapalveluita ja EHS Compass -palvelua on helppo suositella

EHSQ-asioista työssään vastaava Meyes kertoo, että EHS Compass -palvelua on helppo suositella erityisesti sellaisille yrityksille, joissa ei aiemmin ole toimittu laatu- ja ympäristöasioiden parissa. EHS Compass tuo Meyesin mukaan tilaa ja aikaa keskittyä opettelemaan asioita, ja se on hyvä järjestelmä taustalla, sillä kaikki tieto ei näin tule yhtenä vyörynä. Vaatimuksia ja ohjeita omalle toiminnalle voi napsia hiljalleen ja ymmärrettävästi.

‒ Esittelen EHS Compass -palvelua aktiivisesti asiakkaille ja sidosryhmille, jotka usein vastaavat asiantuntijoina EHSQ-asioista asiakasyrityksissämme. Vaihdamme kollegoiden kanssa paljon tietoa EHSQ-asioiden hoitamiseen liittyen, ja kyllähän tämä kiinnostusta herättää, kertoo Meyes.

EHS Compass -palvelun lisäksi Hydrolinella on vuodesta 2019 lähtien ollut käytössään Rambollin EHSQ-asiantuntijapalvelut, jonka puitteissa asiantuntijatiimi tarjoaa konsultointipalvelua EHSQ-asioiden hallintaan ja johtamiseen yrityksissä. Meyes kertoo olevansa tyytyväinen sekä asiantuntijapalveluihin että hyvin sujuneeseen yhteistyöhön.

‒ EHSQ-asiantuntijapalveluiden tarpeesta olemme laatineet aina alkuvuodesta suunnitelman, jonka mukaisesti olemme pääsääntöisesti edenneet. Palvelun kautta saa nopeasti apua myös sellaisiin tilanteisiin, joissa ei välttämättä löydy itseltä varmuutta toimia. Palvelu on hyvä, sillä kun kaikkea ei tarvitse selvitellä itse, voi keskittyä toisaalla omaan tekemiseen.

Vastaatko sinä työssäsi EHSQ-asioiden hallinnasta ja johtamisesta?

Kaipaatko selkeyttä ja varmuutta työskentelysi tueksi, tai tarvitsevatko EHSQ-asioiden hallintaan liittyvät haasteet yrityksessäsi kokonaisvaltaisen ratkaisun?