Maarakennusliike Pusku Oy:n toiminta-ajatuksena on tehdä hommat kerralla kuntoon

ehs compass pusku
Edelläkävijyys laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasioissa luo kestävää kilpailuetua

Maarakennusliike Pusku Oy on vaativiin maarakennusprojekteihin erikoistunut yhtiö, joka toteuttaa maarakennusta sekä julkiselle, että yksityiselle sektorille. Sen erityisosaamista ovat kaapeli-, kaasu- ja kaukolämpöverkkojen peruskorjaus ja rakentaminen.

Puskun keskeisenä kilpailuetutekijänä ja muista alan toimijoista erottavana menestystekijänä on sen jatkuva panostus laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien kehittämiseen. Asiantuntemusta ja apua näiden tärkeiden teemojen edistämisessä Pusku on saanut Rambollilta. Tiiviillä yhteistyöllä on pitkä historia ja se näkyy arjessa jatkuvana toiminnan kehittämisenä.

Laatujärjestelmällä ja sertifioinneilla lisäarvoa toiminnan kehittämiseen

Maarakennusliike Pusku Oy:n toiminta-ajatuksena on tehdä hommat kerralla kuntoon. Maarakennuksessa se tarkoittaa panostamista ennen kaikkea laatuun ja toiminnan luotettavuuteen. Puskun toiminta on kuvattu toimintajärjestelmässä, joka täyttää standardien ISO 9001:2015 ja ISO 45001:2018 vaatimukset. Laatu- ja työturvallisuusasioiden lisäksi myös ympäristöasioiden hallinta on sisällytetty Puskun toimintajärjestelmään, ja se tullaan sertifioimaan (ISO 14001) vuoden 2021 aikana.

Puskun laatujärjestelmän keskeisiä tavoitteita ovat liiketoiminnan jatkuva parantaminen ja asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys. Laadun tuottaminen on aina kannattavaa, koska laatua tuottavat prosessit ovat tehokkaampia. Tyytyväiset työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät ovat tärkeä osa Puskun laadunhallintaa.

‒ Kaikkia työnantajia velvoittavat tietyt lait ja säädökset. Meille on toki itsestään selvää noudattaa niitä ja hoitaa asiat, joita meiltä vaaditaan. Toisaalta asioiden ennakointi ja laatujärjestelmien hyödyntäminen tekevät niiden johtamisesta ei pelkästään mielekkäämpää vaan myös helpompaa ja tehokkaampaa. Tässä suhteessa Rambollin monialainen asiantuntemus on auttanut meitä huomattavasti, sanoo Maarakennus- liike Pusku Oy:n toimitusjohtaja Anna Muilu.

Digitaalinen palvelu, jossa on kaikki tarvittava tieto

Ramboll tarjoaa Puskulle myös edistyksellisen EHS Compass -palvelun, jossa maanrakennustoimialan työnantajia velvoittava lainsäädäntö on koottu yhteen helppokäyttöiseen pilvipalveluun.

EHS Compass -palvelun avulla Pusku voi tunnistaa heitä koskevia vaatimuksia tulivat ne säädöksistä tai ulkopuolisten sidosryhmien vaateista, pysyä ajan tasalla säädösmuutoksista, suorittaa erilaisia riskinarviointeja ja vaatimustenmukaisuusarviointeja sekä suunnitella korjaavia toimenpiteitä ja seurata niiden toteutumista.

‒ Pykäliä on todella paljon ja on hyvä, että ne on koottu yhteen palveluun. Meille EHS Compass toimii hyvänä ”tsekkilistana” kaikesta meitä velvoittavasta lainsäädännöstä. Palvelu on helppokäyttöinen sekä päivittyy ja laajentuu jatkuvasti, kertoo Anna Muilu.

Painopisteenä vastuullisuus ja ympäristöasioiden kehittäminen

Vastuullisuus on Puskussa käytännön toimintaa, jolla tähdätään parempaan liiketoimintaan ottamalla huomioon ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö. Se on ennen kaikkea käytännön tekoja kaikilla tasoilla ja työmailla sekä konkreettisia toimenpiteitä, jotka tapahtuvat arjessa joka päivä. Ajankohtainen tavoite on kehittää ympäristöasioita yhdessä Rambollin asiantuntijoiden kanssa.

‒ Haluamme on olla toimialamme edelläkävijä ympäristöasioissa, sillä uskomme, että myös asiakkaamme arvostavat tätä. Olemme toki tiedostaneet vastuullisuuden merkityksen jo pitkään ja ottaneet ympäristöasiat huomioon toiminnassamme aikaisemminkin. Tavoitteemme on nyt kehittyä tälläkin osa-alueella ja siksi panostamme tänä vuonna ympäristöasioihin entistä enemmän, kertoo Puskun toimitus-johtaja Anna Muilu.

‒ Tässäkin asiassa voimme luottaa Rambollin apuun ja asian tuntemukseen. Heiltä saamme jatkuvasti uusia ideoita toimintamme kehittämisestä, Anna Muilu jatkaa.

Vankka EHSQ-asiantuntemus luo erinomaisen pohjan yhteistyölle

Puskun yhteistyö Rambollin kanssa on jatkunut jo vuosia. Laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden johtaminen on pitänyt sisällään järjestelmien ylläpidon ja sertifiointiauditointien lisäksi jatkuvaa konsultaatiota, johdon sparrausta ja työsuojelutoimikunnan toiminnan kehittämistä.

‒ Yhteistyön hyödyt ovat meille todella konkreettisia. Saamme ajankohtaista tietoa meille tärkeistä lakimuutoksista, eikä meidän tarvitse käyttää siihen ylettömästi aikaa. Tärkeintä on ollut saada kokeneiden asiantuntijoiden apua aina, kun olemme sitä tarvinneet. Erityisen hyvää yhteistyössä on ollut saada tietää jo hyväksi todettujen käytäntöjen toimivuudesta meidän toimialallamme ja meidän yrityksessämme. Meidän kannaltamme on myös erinomaista, että yksi kumppani pystyy tarjoamaan kaikki työturvallisuuteen, laatujärjestelmiin sekä ympäristöasioihin liittyvät palvelut, sanoo Maarakennus-liike Pusku Oy:n toimitusjohtaja Anna Muilu.

Vastaatko sinä työssäsi EHSQ-asioiden hallinnasta ja johtamisesta?

Kaipaatko selkeyttä ja varmuutta työskentelysi tueksi, tai tarvitsevatko EHSQ-asioiden hallintaan liittyvät haasteet yrityksessäsi kokonaisvaltaisen ratkaisun?