REACH-REKISTERÖINTIIN UUSIA VAATIMUKSIA

Rekisteröinti 

Yritysten pitää rekisteröidä aine Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA), jos yritys valmistaa ainetta EU;ssa vähintään 1 tonnin vuodessa tai maahantuo ainetta EU-alueelle sellaisenaan tai seoksessa vähintään 1 tonnin vuodessa. 

REACH-vaatimukset 

Yritysten on REACH-vaatimusten mukaisesti kerättävä tietoja aineiden ominaisuuksista ja käyttötavoista, arvioitava aineiden vaarat ja riskit sekä edellytykset turvalliselle käytölle ja toimitettava tiedot ECHA:aan aineen rekisteröinnin yhteydessä. ECHA laatii ohjeita toimitettavista tiedoista ja vaadittavien arviointien tekemisestä. 

Muutoksia REACH-vaatimuksissa 

REACH-rekisteröitävistä kemikaaleista toimitettaviin tietoihin ja arviointeihin on tulossa muutoksia. Euroopan kemikaalivirasto ECHA julkaisee lisäohjeita uusiin vaatimuksiin liittyen loppuvuodesta 2021. Uusi laki tulee ECHA:n tiedotteen mukaan voimaan 8. heinäkuuta 2021, ja sitä on sovellettava 8. tammikuuta 2022 lähtien. 

Uudet vaatimukset ja muutokset koskevat: 

  • Metallien ja heikosti liukenevien metalliyhdisteiden vesiliukoisuutta ja pintajännitettä 
  • In vitro -testausta silmien ärtymiseen ja in vivo -testausta ihon tai silmien ärtymiseen liittyen 
  • 28 ja 90 päivän toistuvien annostusten toksisuustutkimuksia 
  • Lisääntymistoksisuustutkimuksia 
  • Tiedon käyttöä, todisteen painoarvoa, ainekohtaista altistumiseen perustuvaa testausta ja sellaisten aineiden ryhmittelyä, joiden koostumus vaihtelee tai sitä ei tiedetä tai joilla on monimutkaiset reaktiotuotteet tai jotka sisältävät biologisia materiaaleja.  
  • Aineiden käyttäytymisen ja ympäristöön kertymisen arviointia alhaisen oktanoli-vesi-jakaantumiskertoimen perusteella. 
  • Dissosiaatiovakion ja viskositeetin mukauttamista 
  • Ympäristö- ja terveysvaikutusten arvioimista sopivaa annostusta käyttäen. 

Lisätietoja:  

REACH-rekisteröinnin uusista vaatimuksista saa tietoa ECHA:n sivulta: 

Yleistietoa REACH-rekisteröinnistä: 

Ramboll voi tehdä REACH-asetuksen mukaiset lupamenettelyt ja uusimmat vaatimukset täyttävät vaikutusten arvioinnit.  

Ota yhteyttä: helpdesk@lawly.fi