sisainen-auditointi-organisaatio

Sisäinen auditointi – auditoinnin hyödyt ja auditoijan rooli

sisainen-auditointi-organisaatio

Sisäinen auditointi – voimavara vai velvollisuus?

Sisäinen auditointi organisaatiossasi. Auditoija saapuu paikalle iloisena ja luo positiivisen ilmapiirin. Hän on valmiina tekemään yhteistyötä ja auttamaan organisaatiotanne huomaamaan kehitettäviä asioita ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia.

Hetkinen, hän ei olekaan täällä nuuskimassa ja vain osoittelemassa virheitä?

Auditoijaan saatetaan liittää monenlaisia ennakkoasenteita kuten vastustusta ja pelkoa. Samalla, kun auditoijan pitää olla perehtynyt jatkuvasti muuttuviin säännöksiin ja standardeihin, auttaa hyvä auditoija organisaatiota myös ymmärtämään, kuinka sisäiset auditoinnit ja innostavaan auditointikulttuuriin panostaminen voivat olla voimavara, ei taakka, ja jopa investointi organisaation menestykseen.

Auditoijan rooli ei ole helppo, mutta sisäinen auditointi on parhaimmillaan voimakas työkalu organisaation kehittämisessä ja jatkuvassa parantamisessa. Kun auditointikulttuuri on innostava, muuttuu sisäinen auditointi velvollisuudesta yrityksen voimavaraksi.

 

sisainen-auditointi-innostava

Innostava auditointikulttuuri ja auditoijan rooli

Muutosagentti vai ”tavallinen auditoija”? Auditoijan tehtävä ei ole vain löytää puutteita, vaan myös tunnistaa organisaation vahvuuksia ja auttaa niiden hyödyntämisessä. Näin auditoija voi tarjota räätälöityjä suosituksia, jotka tukevat organisaation erityistilannetta ja tavoitteita.

Auditoija ei ole pelkästään tarkastaja, vaan myös eräänlainen muutosagentti, opas ja tukija. Kun auditoija ja organisaatio työskentelevät yhdessä avoimessa, innostavassa ilmapiirissä, syntyy todellinen mahdollisuus toteuttaa jatkuvan parantamisen mallia.

Toimintakulttuuri, jossa sisäisiä auditointeja ei pelätä, vaan ne nähdään mahdollisuutena kasvuun ja kehittymiseen, luo avoimen ympäristön, jossa kaikki voivat osallistua ja jakaa tietoa. Tehokas viestintä, avoin vuoropuhelu ja yhteistyö auditoijan ja organisaation välillä mahdollistavat molemminpuolisen ymmärryksen tavoitteista ja tarpeista.

Muutosagentin ominaisuuksia mm.

 1. Kyky kommunikoida selkeästi ja ymmärrettävästi. Välittää myös haastavia havaintoja rakentavalla ja kannustavalla tavalla sekä kuuntelee ja vastaanottaa palautetta.
 2. Toimii ilman ennakkoluuloja ja tarjoaa objektiivisen näkökulman.
 3. Ymmärtää organisaation ja sen työntekijöiden haasteita ja tarpeita. Kyky käsitellä herkkiä tilanteita taitavasti ja hienotunteisesti, välttäen konflikteja ja edistäen yhteisymmärrystä.
 4. Kyky analysoida tietoa ja prosesseja syvällisesti, tunnistaa ongelman ydin ja ehdottaa käytännöllisiä parannusehdotuksia.
 5. Ei tyydy vakiintuneisiin menetelmiin, vaan etsii uusia ja luovia tapoja parantaa organisaation toimintaa.

Tavallisen auditoijan ominaisuuksia saattaa olla esim.

 1. Kyvyttömyys kommunikoida selkeästi tai kuunnella, mikä voi johtaa väärinkäsityksiin ja luottamuksen puutteeseen.
 2. Ei ota huomioon organisaation tai sen henkilöstön haasteita, mikä voi johtaa epärealistisiin odotuksiin ja suosituksiin.
 3. Näkee haasteet ainoastaan ongelmina ja keskittyy virheiden etsimiseen ilman positiivisen muutoksen edistämistä. Ei kykene tunnistamaan ongelmien perimmäisiä syitä tai tarjoamaan käytännöllisiä ratkaisuja.
 4. Nojaa liiaksi vanhoihin menetelmiin ja käytäntöihin, mikä estää organisaation kehittymisen ja parantamisen.
 5. Puuttuva halu tai kyky tehdä yhteistyötä organisaation eri osien kanssa, mikä voi johtaa sisäisten tarkastusten vastustukseen.
sisäinen-auditointi-tyylit

Sisäisen auditoinnin hyödyt

Haluat auttaa yrityksiä ja organisaatioita jatkuvan parantamisen polulle, sillä tehokkaasti toteutetut sisäiset auditoinnit tuovat organisaatiolle monia hyötyjä.

 • Ne toimivat moottorina jatkuvassa parantamisessa, riskienhallinnassa ja laadun varmistamisessa.
 • Organisaatio voi havaita prosessien pullonkaulat, tehostaa toimintaansa ja saavuttaa strategiset tavoitteensa tehokkaammin.
 • Sisäiset auditoinnit myös varmistavat, että organisaatio noudattaa sovellettavia standardeja ja säädöksiä.
 • Ne toimivat tehokkaana työkaluna johdolle päätöksenteossa ja auttavat organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Kummalla tyylillä sinä teet seuraavan sisäisen auditointisi, muutosagentin vai tavallisen auditoijan?

Haluaisitko kehittyä taitavaksi sisäiseksi auditoijaksi?

Kehity koulutuksiemme avulla auditoijaksi, jonka havainnot otetaan vastaan kiitollisina. Ole rohkea ja käännä auditointiprosessi voimavaraksi!

Tukea sisäisiin auditointeihin?

Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä sivun lopussa olevalla yhteydenottolomakkeella.

Miten voimme auttaa?

Marjo Räisälä

HSEQ Managing Consultant+358 40 531 1807Finland
MAJRA

Nina Cross

Product Owner - EHS Compass+358 40 572 4105Finland
9q6o2kfz
Ota yhteyttä lomakkeella