sisaisen-auditoinnin-koulutukset

Sisäisen auditoinnin koulutukset

Kehity taitavaksi sisäiseksi auditoijaksi

sisaisen-auditoinnin-koulutukset

Sisäisen auditoinnin koulutukset antavat sinulle hyvät perustiedot sisäisen auditoinnin kokonaisuudesta ja haasteista käytännönläheisellä otteella.

Sisäinen auditointi – Syventävä

Pois tarkastuslistamaisesta auditoinnista ja lisää vaikuttavuutta! Koulutuksen fokus ei ole pelkästään standardien tai tarkastuslistojen opettelussa. Vahvistamme koulutuksessa kykyäsi oivalluttaa auditointiin osallistuvia havaitsemaan kehityskohteita yhteistyössä ja hyvässä hengessä.

“Valmentava ote ja compliance on yhdistetty samaan koulutukseen. Sisäinen auditointi pitää sisällään paljon havainnointia, menemistä tehdaskierroksille, haastattelua, kuvaamista jne.. Opettelemme hyvää havainnointia ja poikkeamien tunnistamista, priorisoimista sekä juurisyiden tehokasta tunnistamista.”

Sisäinen auditointi – Perusteet

Opi hyödyntämään auditointeja tehokkuuden, laadun ja riskienhallinnan parantamiseksi sekä organisaatiosi strategisten tavoitteiden tukemiseksi. Kehitä kysymysasettelutaitojasi ja luo rakentavia kohtaamisia, jotka edistävät avointa kommunikointia ja positiivista ilmapiiriä organisaatiossasi.

Saat vankan perustiedon ja käytännön ymmärryksen sisäisen auditoinnin koko prosessista. Koulutuksen avulla opit soveltamaan hankkimaasi osaamista omassa työympäristössäsi, ja voit aloittaa itsenäisen ja menestyksekkään auditoimisen harjoittelun.

Koulutuksiin ilmoittautuminen on käynnissä

Koulutukset soveltuvat kaikille sisäisen auditoijan roolissa toimiville tai roolissa aloitteleville, HSEQ alan ammattilaisille ja muille liiketoiminnan kehittämisen parissa työskenteleville.

Tervetuloa!