SUURILLE YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE VAATIMUS PERUSTAA ILMIANTOKANAVA

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937 (ns. Whistleblower-direktiivin) täytäntöönpanoa valmistellaan Suomessa. 

Ilmiantokanava 

Yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää, ja esimerkiksi monissa valtion, aluehallinnon ja kuntien organisaatioissa tulee jatkossa olla ilmiantokanava, jossa voi luottamuksellisesti ilmoittaa väärinkäytöksistä. Ilmoittajalle on taattava kunnollinen suoja vastatoimia vastaan.  

Aikataulu 

Direktiivi koskee alkuvaiheessa vain yrityksiä, joissa on vähintään 250 työntekijää sekä kuntia, joissa on yli 10 000 asukasta ja yli 10 miljoonan euron liikevaihto tai tase. Yrityksillä, joissa työskentelee 50-249 työntekijää, on aikaa järjestää toimintansa direktiivin mukaiseksi 17.12.2023 saakka. 

Hallituksen esitys aiotaan antaa eduskunnalle loppukesällä tai alkusyksystä 2021. Direktiivi tulee toimeenpanna 17.12.2021 mennessä,  

Lisätietoja:  

Whistleblower-direktiivin toimeepanosta saa tietoa seuraavilta sivuilta: 

Ramboll voi toteuttaa auttaa yritystänne tai organisaatiotanne perustamaan Whistleblower-direktiivin edellyttämän ilmoituskanavan tai antaa neuvoja ilmoituskanavan perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin liittyen. 

Ota yhteyttä: helpdesk@lawly.fi