lawly-ympacc88ristocc88lainsacc88acc88dacc88ntocc88

UUDEN JÄTELAIN TUOMAT MUUTOKSET JÄTTEENKULJETUKSESSA

Uusi jätelaki tuo velvoitteita erityisesti kunnille bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksen kilpailutuksen osalta. Kilpailutuksesta tulee erityisen tärkeää, jotta lakiehdotuksen velvoittama tasapuolisuus toteutuu.

Euroopan unioni hyväksyi kesällä 2018 uudistetun jätesäädospaketin, johon kuuluu myös jätedirektiivi. Jätedirektiivi velvoittaa jäsenmaita kierrättämään yhdyskuntajätteestä 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Pakkausjätteiden osalta kierrätystavoitteet ovat 65 prosenttia vuonna 2025 ja 70 prosenttia vuonna 2035.

Suomessa EU:n jätesäädöspaketin toimeenpanoa on valmisteltu jo pitkään. Jätelainsäädännön käsittely on myöhästynyt EU:n alkuperäisestä tavoiteaikataulusta yli vuodella. Jätelain käsittelyä on viivästyttänyt erityisesti jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmän lakkauttamisesta aiheutunut keskustelu sekä yhteistoimintavelvollisuus pakkausjätteiden osalta tuottajien ja kuntien kesken. Jätelaki on parhaillaan käsittelyssä eduskunnassa ja hallituksen esityksessä kaksoisjärjestelmä tulee säilymään sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten osalta. Kuntien kilpailutettavaksi tulee bio- sekä pakkausjätteiden kuljetukset.

Jätelain muutos tulee vaikuttamaan jätehuollon kuljetusten kilpailutukseen ja lisäämään erityisesti kunnissa tehtäviä toimenpiteitä. Jätelain ehdotuksessa on useita jätteenkuljetuspalveluiden hankintaa koskevia säännöksiä esimerkiksi:

  • Kuntien on selvitettävä toimialueensa nykytila toteuttamalla markkinavuoropuhelut alueensa toiminnanharjoittajien kanssa ennen varsinaista kilpailutusta.
  • Kunnan tulee jakaa toimialueensa urakka-alueisiin, jotta erikokoiset palveluntarjoajat voivat osallistua kilpailutukseen.
  • Sopimusehtojen tulee olla kohtuullisia palvelualueen sekä sopimuksen keston osalta. Lakiehdotuksessa olevat siirtymät (2-5 vuotta) tulevat määrittelemään, milloin toimenpiteet on kunnissa toteutettava.

”Jätelain uudistus on tarpeellinen ja merkittävä askel kohti kiertotaloutta. Lain valmistelu on ollut aikaa vievää ja herättänyt paljon keskustelua. On tärkeää, että laki saadaan nyt voimaan, sillä kunnianhimoisten kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii välitöntä reagointia alan kaikilta toimijoilta. Erityisesti biojätteiden erilliskeräyksen lisääminen on konkreettinen toimenpide, jolla vähennetään sekajätteen määrää sekä edistetään parempien käsittelymenetelmien kehittymistä. Kiertotalouden edistämisen on oltava kaikkien yhteinen tahtotila”, kommentoi Rambollin jätehuoltopalveluista vastaava yksikönpäällikkö Ville Nikkilä lakiuudistusta.

Voitte tiedustella lakiin liittyvistä uusista vaatimuksista asiantuntijoiltamme.  Voimme puolestanne selvittää, mitä muutoksia uusi jätelaki mahdollisesti aiheuttaa toimintaanne. Autamme muun muassa jätteenkuljetusten kilpailutuksiin liittyvissä tarpeissa – tutustu palveluihimme tästä.

Ota yhteyttä

Juho Mäkelä

Asiantuntija, Jätehuolto ja kiertotalous
puh. +358 40 719 1370
juho.makela@ramboll.fi