VAPAAMUOTOISELLE ENERGIAKATSELMUKSELLE UUSI TUKIMUOTO

Valtion energiatukea voi elokuusta 2021 lähtien saada myös vapaamuotoiselle energiakatselmukselle (ns. täsmäkatselmukselle), joka voidaan kohdentaa haluttuun osa-alueeseen ja on tarkoitettu mikro- ja pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Täsmäkatselmukseen voivat saada tukea: 

  • Yli 10 000 rm3:n kiinteistöt 
  • Mikro- ja pk-yritykset, joiden teollisuuden yhteenlasketut energia- ja vesikustannukset ovat yli 40 000 EUR vuodessa 
  • Pk-yritysten kaukolämpö- ja voimalaitoskohteet. 

Kohde voi muodostua useammasta samassa osoitteessa sijaitsevasta rakennuksesta, joilla on yhteinen kunnallistekninen liittymä. Valtion taloudellinen tuki on 40-50 % työn kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset saavat korkeampaa 50 %:n tukea. Tukea voi hakea sähköisesti Business Finlandin kautta 16.8.2021 lähtien. 

Katselmuksen tavoitteet ja kattavuus 

Energiakatselmuksen tavoitteena voi olla energiatehokkuuden parantaminen, energian säästö, uusiutuvan energian lisääminen tai kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Vapaamuotoisen täsmäkatselmuksen ei tarvitse kattaa kohteen kaikkea energian käyttöä. Tarkastus voi kattaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmän, ilmanvaihdon tai teollisuustuotannon tietyn osan. Katselmuksen sisällölle, toteutukselle ja raportoinnille ei ole asetettu yksityiskohtaisia vaatimuksia. Tarkoituksena on löytää taloudellisesti kannattavia ja toteutuskelpoisia toimenpiteitä, joille tehdään säästölaskelmat.  

Muut energiakatselmukset 

Täsmäkatselmus on yksi monista energiakatselmuksen muodoista. Lisäksi on olemassa mm. rakennuksiin soveltuva energiakatsastus ja paljon energia käyttäviin kohteisiin soveltuvat energia-analyysit. Eri elinkaaren vaiheisiin soveltuvia katselmusmalleja ovat käyttöönottokatselmus ja seurantakatselmus. Kaikkien energiakatselmusten perusteella tuodaan esiin kannattavat säästötoimenpiteet. Suurille yrityksille ja konserneille, joissa työskentelee yli 250 tai joiden liikevaihto on yli 50 M EUR ja tase yli 43 M EUR, energiaa säästävät toimenpiteet tai toimenpideohjelmat (kuten energiakatselmus, energiatehokkuussopimus, ISO 500001 tai sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä) ovat pakollisia.

Lisätietoja:  

Energiakatselmuksista ja energiasuunnitteluun liittyvistä palveluista saa tietoa seuraavilta sivuilta: 

Motiva järjestää täsmäkatselmuksia käsittelevän webinaarin 16.8.2021 klo 14-15. Siihen voi ilmoittautua Motivan sivulla: 

Ramboll voi toteuttaa energiakatselmuksen tai muita energiatehokkuuden parantamiseen tai kasvihuonepäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä halutussa laajuudessa. Ramboll on listattu Motivan sivuilla katselmoijayrityksenä, jossa on pätevyyden omaavia teollisuuden katselmoijia, jotka ovat tehneet laatuvaatimukset täyttäviä Motiva-energiakatselmuksia. 

Ota yhteyttä: markku.ahonen@ramboll.fi