vetytalous-suosittu-koulutus

Vetytalous: Suosittu koulutus rohkaisi uusien ekosysteemien syntyä

Vetytalous kiinnostaa laajasti ja alalla on halu kasvaa

Etäopetuksena syksyllä 2023 ja keväällä 2024 järjestetty vetytalouskoulutus saavutti suuren suosion ja innoitti uusia ekosysteemejä ympäri Suomea. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä vetytalouden mahdollisuuksista ja haasteista sekä edistää yhteistyötä alan toimijoiden välillä. Koulutuksen menestys osoittaa, että vetytalous kiinnostaa laajasti ja että alalla on vahva halu kehittyä ja kasvaa.

Vetytalous kiinnosti kaikenkokoisia yrityksiä, joista osa toimii jo vetytaloudessa ja osa vasta etsii tietoa liiketoimintamahdollisuuksista. Kurssirakenne suunniteltiin työssäkäyviä varten, ja siksi koulutus toteutettiin etäopiskeluna. Osallistujat pystyivät seuraamaan opetustilaisuuksia livenä tai katsomaan tallenteet myöhemmin. Kaikki materiaali koottiin Rambollin verkko-oppimisympäristöön. Etäympäristö kannusti myös verkostoitumaan.

Yksi koulutuksen aktiivisimmista osallistujista oli NordFuel. Yhtiö valmistelee bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä tuottavan biotuotetehtaan rakentamista Haapavedelle.

vetytalous-suosittu-koulutus

Vetytalouskoulutuksen anti ja järjestäjien ammattitaito saavat kiitosta

Ram­bol­lin ve­ty­ta­lous­kou­lu­tukseen osallistui yli 450 osal­lis­tu­jaa. Osallistujat ovat kiitelleet erityisesti luentojen asiapitoisuutta ja uusia näkökulmia. Vetytalouskoulutuksen vaatimaa erityisosaamista tarjosi Rambollin suomalainen energiayksikkö. Lisäksi tietotaitoa tuotiin Rambollin kansainvälisistä vetyprojekteista.

– Erityisen mielenkiintoisia olivat käytännön esimerkit ja vetytalouteen liittyvän regulaation selittäminen niin yksinkertaistetusti, että jokainen sai kiinni kokonaisuudesta, kertoo NordFuelin toimitusjohtaja Matti Asikainen.

Lue lisää vetytalouskoulutuksesta ja NordFuelin vetytalouteen liittyvän liiketoiminnan suunnitelmista Ramboll Suomen nettisivuilta:

Ole yhteydessä

Syksyllä 2024 Rambollin koulutustarjonta täydentyy verkossa itseopiskeltavalla kaukolämpökoulutuksella, missä yhtenä osiona on vedyntuotannosta syntyvän hukkalämmön hyödyntäminen.

Mira Helve

Energy Specialist
Project Manager - Hydrogen Economy Education Program
+358 40 837 0814Finland
mirahelve

Petra Lattunen

Education Lead+358 45 652 3213Finland
PELAT