wind-farm-G13229

Vetytalouskoulutusta työelämän tarpeisiin

Vetytaloutta tarvitaan tulevaisuudessa

Vedyllä tulee olemaan merkittävä rooli päästöttömien ratkaisujen mahdollistajana ilmastoneutraalissa energiajärjestelmässä

Koulutuksen hankinnan taustalla ovat muun muassa Suomen ja EU:n ilmastotavoitteet, energiahintojen nousu sekä fossiilisesta energiasta luopuminen, jotka ovat kiihdyttäneet tarvetta löytää uusia ja erityisesti päästöttömiä energiaratkaisuja.

Suomeen kannattaa rakentaa ensisijaisesti lisää korkean jalostusasteen tuotteita valmistavaa ja hiilineutraaliin tuotantoon perustuvaa vientiteollisuutta, joka käyttää sähköä ja puhdasta vetyä. Samalla voidaan hyödyntää mahdollisuudet vastata alan kansainväliseen kysyntään.

Vetytalouden kehittäminen vaatii osaamisen kehittämistä

vetytalouskoulutus_G13612

Yhtenä kulmakivenä on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus vetytalouden arvoketjussa. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) hankki vetytalouden arvoketjuun liittyvää koulutusta syys-lokakuussa 2022.

Ramboll Finland Oy on yksi kolmesta palveluntuottajasta, joka on voittanut vetytalouteen liittyvän koulutuksen tarjouskilpailun. Koulutuksilla vastataan työmarkkinoiden uusiin osaamistarpeisiin, joita tarvitaan kohti vihreää siirtymää.

Ensimmäiset vetytalouden opintokokonaisuudet käynnistyvät tammikuussa 2023 ja opiskelijahaku avataan pian. Koulutus on kaikille avointa ja maksutonta, ja siihen voivat osallistua kaikki työelämässä olevat henkilöt.

Koulutukseen haku on käynnissä

Lisätietoa, ota yhteyttä

Mira Helve

Energy Specialist
Project Manager - Hydrogen Economy Education Program
+358 40 837 0814Finland
mirahelve

Petra Lattunen

Education Lead+358 45 652 3213Finland
PELAT