ramboll-digitaaliset-tyokalut

Arvioinnit mahdollistavat menestyksen

Säännölliset arvioinnit johdattavat yrityksen jatkuvan parantamisen polulle

Arviointi antaa yritykselle mahdollisuuden toiminnan läpinäkyvyyteen, joka on omiaan osoittamaan yrityksen vastuullisuutta erilaisille sidosryhmille. Jokapäiväisen työn lisäksi tarvitaan siis pysähdyksiä, arviointitaukoja, joiden kautta yritys pääsee ottamaan askeleen taaksepäin, katsomaan kokonaisuutta ja työnsä tuloksia ja tulosten avulla taas kohdentamaan tulevaa työtään paremmin.

arvioinnit ehs compass

Yrityksen pakolliset sekä valinnaiset arvioinnit

Arviointeja on erilaisia. Osa on laissa säädetty pakollisiksi ja osa jää yrityksen oman harkinnan varaan. Pakollisia ovat työsuojeluun liittyvät työtehtäväkohtaiset riskinarvioinnit sekä kemikaaliriskinarvioinnit. Valinnaisia ovat säännölliset vaatimustenmukaisuusarvioinnit, joko ulkopuolisen tekemänä tai yrityksen sisäisesti toteuttamana.

Välimaastoon sijoittuu järjestelmäarvioinnit, jotka voivat käytännössä tulla pakollisiksi mikäli yritys sitoutuu toimimaan esimerkiksi ISO-johtamisjärjestelmästandardin mukaisesti ja haluaa toimintansa sertifioitavan.

Myös toimittajavaateiden kautta voi järjestelmäarvioinnit tulla pakollisiksi mikäli yritys haluaa jatkaa asiakkaansa yhteistyökumppanina. Esimerkiksi ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ja ISO 50001 sertifikaattien arvostus on selvästi nousussa.

arvioinnit ehs compass

Miksi sitoutua säännölliseen arviointiin?

Yritykset, jotka aidosti tähtäävät toimintansa jatkuvaan parantamiseen, sitoutuvat säännölliseen arviointiin. Arviointitulosten kautta yritys pääsee nopeasti ja tehokkaasti käsiksi niihin asioihin, joissa on vielä parannettavaa.

EHS Compass -palvelun ytimessä on ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyvä lakiseuranta ja yritysten toimintaan soveltuvien vaatimusten tunnistaminen ja hallinnointi. Sen lisäksi EHS Compass -palvelun arviointi-moduulissa on mahdollista tehdä monipuolisesti kaikkia yllä mainittuja arviointityyppejä.

Tallennetusta tulostaulukosta saa yhdellä silmäyksellä käsityksen yrityksen tilanteesta milläkin osa-alueella sekä mihin havaintoihin ja toimenpiteisiin pitää tarttua ensin. Raportteihin piirtyy automaattisesti kuvaajia, joita voi hyödyntää johdon raporteissa.

Arviointi-moduulin hienous piilee siinä, että työkaluun saa lisättyä omia valmiita tarkastuslistoja tai hyödyntää muiden asiantuntijoiden laatimia tarkastuslistoja. Lisäetuna on vielä se, että edellisen arvioinnin havainnot ovat nähtävissä, kun seuraavan kerran tehdään samaa arviointia. Eri vuosien tulosraportteja voi vertailla ja kehitystä seurata todennetusti.

Ulkopuolisen tekemä arviointi tuo lisäarvoa

Vaikka yritys tekisi säännöllisiä arviointeja omin voimin, on ulkopuolisen asiantuntijan tuesta myös etua. Tuttuun työympäristöön tottuu ja siellä oleville tai piileville poikkeamille voi sokeutua. Tästä syystä kannattaa joskus ottaa myös uusi silmäpari tarkastelemaan asiain tilaa. Ulkopuolinen asiantuntija voi myös tuoda uutta näkökulmaa ja jakaa kokemuksensa kautta saatuja parhaiksi todettuja käytäntöjä. Raporttiin päätyvät huomiot ja ehdotukset tuovat paljon lisäarvoa yrityksen jatkuvan parantamisen työhön.

Tehtäisiinkö teidänkin seuraava arviointi yhdessä?

EHS Compass-tiimiin kuuluu joukko EHS-asiantuntijoita ja erikoisosaamista löytyy kaikkiin arviointityyppeihin. Ollaan yhteydessä!

Ole yhteydessä

Nina Cross

Product Owner - EHS Compass+358 40 572 4105Finland
9q6o2kfz

Anu Rinkinen

Head of Department - Digital & Education Finland+358 40 026 7305Finland
ANRIN
Ota yhteyttä lomakkeella