ehs-compass-lainsäädäntö

EHS Compass

ehs-compass-lainsäädäntö

Ympäristölainsäädäntö | Työturvallisuuslainsäädäntö | Työterveyslainsäädäntö

EHS-lainsäädännön tehokas hallinta on yksi yrityksesi menestyksen kulmakivistä

EHS Compass on helppokäyttöinen verkkopalvelu EHS-lainsäädännön (Environmental, Health, Safety) eli ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön seuraamiseen.

+ Helposti lähestyttävä EHS-asiantuntijatuki

+ Monipuoliset EHS-koulutuspalvelut

EHS Compass -palvelu on kokonaisvaltaista EHS-asioiden hallintaa sujuvasti ja vaivattomasti!

EHS Compass
Voit myös valita juuri tarvitsemasi palvelun osat! Älä epäröi ottaa yhteyttä, niin laadimme täydellisen palvelukokonaisuuden yrityksesi tarpeisiin.
Lakiseuranta
Tunnista ja seuraa yritystäsi koskevaa lainsäädäntöä ja siitä nousevia velvoitteita. Valmisteilla oleva lainsäädäntö, uudet julkaistut säädökset sekä muutokset olemassa oleviin säädöksiin raportoidaan kuukausittain.
Vaatimusrekisteri
Pidä kirjaa vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä sekä mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Vaatimusrekisteri sisältää kaikki tärkeimmät teidän yritystänne koskevat EHS-vaatimukset.
Käyttökoulutus & Help Desk
Yrityksellenne räätälöity koulutus käyttöönottoon. Asiakkaillemme avointa käyttökoulutusta neljä kertaa vuodessa. Help desk & päivystävä puhelin.
Arvioinnit & Tarkastuslistat
Suorita, kirjaa ja hallinnoi tehokkaasti esimerkiksi järjestelmäarvioinnit tai riskinarvioinnit. Käytä yleistä arviointipohjaa, omaa arviointipohjaasi tai valmiita tarkastuslistoja, ja vertaile tuloksia eri vuosilta.
Oma asiantuntija
 • Oma nimetty Ramboll-asiantuntija: Vaivaton yhteys omalle Ramboll-asiantuntijalle kaikissa EHSQ-haasteissa.
 • Joustava yhteistyö: Ei monimutkaisia hankintaprosesseja, kun apu on valmiiksi vuosisopimuksella.
 • Täsmällinen suoritus: Ennalta sovitut tapaamiset varmistavat tehtävien täsmällisen toteutuksen.
Paras valinta
Standard
Plus
Koekäyttö

Kun minimivaatimusten täyttäminen riittää.

Kun haluat kokonaisvaltaisesti panostaa EHS-asioihin.

Palvelun kaikki toiminnot ilman velvoitteita 30 päivän ajaksi.

×
×
×
Älä jää yksin ihmettelemään!

Kuulemme mielellämme yrityksesi haasteet ja tarpeet, ja voimme näyttää, miten EHS Compass ne pystyisi ratkaisemaan.

”Yrityksessämme Rambollin koulutukset on koettu todella hyödyllisiksi ja laadukkaiksi. Työntekjämme saivat niistä paljon vahvistusta omaan osaamiseensa. Käytännön esimerkkien ja ryhmätöiden kautta oppiminen toimi todella hyvin ja tuki opitun tiedon soveltamista jokaisen omaan työhön.”
Munax Oy
Laura Pietiläinen, Laatupäällikkö
”EHS Compassin käyttö on säästänyt meiltä paljon aikaa sillä EHS Compass kokoaa tarvittavat lainsäädäntöpaketit yhteen ja helpottaa vaatimusten seurantaa. Lakien vaatimukset on poimittu ja avattu ymmärrettävään muotoon. Myös vaatimusten täyttymisen arvioinnin toteuman seuranta ja raportointi on helppoa.”
Kiertokapula Oy
Tanja Tastula, Turvallisuus-, laatu- ja ympäristökoordinaattori
"EHS Compass -palvelun olemassaolosta tulee luottavainen olo, ja EHSQ-asioihin liittyvä työskentely on meillä selkeytynyt kovasti sen käyttöönoton myötä. EHS Compass on mahtava työkalu, jonka vaikutukset näkyvät liiketoiminnassa."
ehs compass hydroline
Hydroline Oy
Jan Meyes, HSEQ Manager
"Tärkeintä on ollut saada kokeneiden asiantuntijoiden apua aina, kun olemme sitä tarvinneet. Erityisen hyvää yhteistyössä on ollut saada tietää jo hyväksi todettujen käytäntöjen toimivuudesta meidän toimialallamme ja meidän yrityksessämme."
ehs compass pusku
Maarakennusliike Pusku Oy
Anna Muilu, toimitusjohtaja
”Ramboll-asiantuntijan proaktiivisuudesta ja osaamisesta on ollut todella paljon hyötyä yrityksellemme.”
ANDRITZ Warkaus Works Oy
Tiina Kauppinen, QHSE-päällikkö
Tutustu
Tutustu saatavilla olevaan lainsäädäntöön, toiminnallisuuksiin sekä EHS-asiantuntijatukeen ja koulutuspalveluihin.
Valitse
Valitse sisältö, toiminnallisuudet ja lisäpalvelut, jotka sinua kiinnostavat ja pyydä tarjous.
Menesty
EHS-lainsäädännön seuranta ja noudattaminen ovat vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan perusta.
ehs-compass lainsäädäntö

Tutustu EHS-lainsäädäntöön

Älä anna pakollisten ja vaikeaselkoisten lakivaatimusten kuormittaa sinua ja yritystäsi!

 • Palvelumme filtteröi suuresta lakien määrästä vain yritystäsi koskevat lait ja saat ne valmiiksi pureskeltuina, helposti ymmärrettävässä muodossa.
 • Raportoimme sinulle kuukausittain yritystäsi koskevan valmisteilla oleva lainsäädännön, uudet julkaistut säädökset sekä muutokset olemassa oleviin säädöksiin.
 • EHS Compass -verkkopalvelun lainsäädäntö tukee useita maita, käyttöliittymä on eri kieliversioissa ja se voidaan integroida organisaatiosi muihin järjestelmiin.

Haetko muiden kuin Pohjoismaiden sisältöä? Napsauta ja ota yhteyttä!

Lainsäädäntö saatavilla FI, SE, DK, NO, EU
Ympäristölainsäädäntö
 • Yleinen ympäristöjohtaminen
 • Jätteiden ja vaarallisten jätteiden hallinta
 • Vesien ja jätevesien hallinta
 • Ilmanpäästöjen hallinta
 • Kemikaalien hallinta
 • Vaaralliset aineet ja vaarallisten aineiden kuljetus
Työturvallisuuslainsäädäntö
 • Yleinen työturvallisuusjohtaminen
 • Työsuojelu
 • Työterveyshuolto
 • Työhygienia
 • Operatiivinen työturvallisuus
 • Pelastusvalmius
 • Kiinteistöt ja rakentaminen
Tarkastuslistat
 • Työturvallisuusriskit
 • Ympäristöriskit
 • Kaivosvastuujärjestelmä
 • Malminetsintäjärjestelmä
 • ISO 14001 vaatimukset
 • ISO 45001 vaatimukset
 • ISO 9001 vaatimukset
 • Yrityksen omat tarkastuslistat
Omat vaatimukset
 • Esim. sisäiset määräykset
 • Esim. toimittajien vaatimukset
 • Esim. lupaehdot
 • Esim. tuoteturvallisuus
Vastuullisuus-sisältöpaketti

Aktiivinen EHS-lainsäädännön seuraaminen ja raportoiminen auttaa yritystäsi uuden vastuullisuusraportointivelvoitteen täyttämisessä

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) eli vastuullisuusraportointidirektiivi pyrkii lisäämään liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kestävän kehityksen näkökulmasta. EHS Compass sisältää vastuullisuus-sisältöpaketin avuksesi CSRD:n vaatimuksien täyttämisessä.

Vastuullisuus-sisältöpaketti kasvaa ja täydentyy koko ajan uusien vaatimusten ja sitovien velvoitteiden lisääntyessä. Myös vastuullisuuteen liittyvät EU direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tällä hetkellä EHS Compassin vastuullisuus-sisältöpaketista löytyy mm.:

 • Taksonomia-asetus sisältäen mm. ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat kriteerit ja finanssimarkkinatoimijoihin kohdistuvat julkistamisvelvoitteet
 • Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD)
 • EU Direktiivi (NFRD) muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista
 • Eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit (ESRS)
 • Kansalliset toimeenpanevat säädökset

Lue tarkemmin, mistä CSRD:ssä on kyse ja miten aktiivinen EHS-lainsäädännön seuraaminen auttaa CSRD:n velvoitteiden täyttämisessä.

Lainsäädäntö saatavilla vain Suomessa
Elintarviketurvallisuus
 • Elintarvikehuoneistot ja -laitokset
 • Elintarvikevalvonta
 • Kuljetus
 • Pakkausmerkinnät
 • Kontaktimateriaalit
 • Ravintolisät ja täydennetyt elintarvikkeet
ICT-lainsäädäntö
 • Tietosuoja ja yksityisyyden suoja
 • Immateriaalioikeudet
 • Kuluttajansuoja
 • Vahva sähköinen tunnistaminen
Ajoneuvolainsäädäntö
 • Ajoneuvon käyttö
 • Ajoneuvon rakenteen muuttaminen
 • Ajoneuvon tekniset vaatimukset
 • Katsastustoiminta ja ajoneuvon hyväksyminen
HR-lainsäädäntö
 • Yleinen HR-johtaminen
 • Kouluttaminen
 • Työaika
"Meillä ei aiemmin ollut riittävää ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön osaamista. EHSQ-kokonaisuutta hoidettiin muiden töiden ohessa, ja esimerkiksi alan kirjallisuutta hankittiin aina säädösten muuttuessa. Tilanne kuormitti yrityksessä vaatimalla runsaasti tiedonhaun aktiivisuutta. Viimein haasteeseen löytyi ratkaisu: EHS Compass. Palvelu poisti taakan harteilta tehden EHSQ-lakisisällöt helpommin ymmärrettäviksi."
ehs compass hydroline
Hydroline Oy
Jan Meyes, HSEQ Manager

EHS-asiantuntijatuki ja EHS-koulutuspalvelut

EHS Compass on muutakin kuin lakiseurantatyökalu. Palvelukokonaisuuteen voi sisällyttää myös asiantuntija- ja koulutuspalveluita, jolloin asiantuntijamme toimivat yrityksissä apuna arjessa aina tarpeen mukaan. Lisäpalvelut ovat suosittuja asiakkaidemme joukossa, joilla ei ole omaa täysipäiväistä EHSQ-resurssia yrityksessään lainkaan, sekä niiden, jotka haluavat tukea yrityksensä oman esim. EHSQ Managerin työtä.

 • Ei toistuvia, kankeita hankitaprosesseja. Kun tukipalvelut ovat valmiiksi vuosisopimuksella, saat nopeasti asiantuntija-apua kun viranomaiset, sertifioinnit, konserni tai sidosryhmät yllättäen esittävät vaatimuksia esim. työturvallisuuskulttuurin parantamiselle tai sammutusjätevesien hallintaan.
 • Yhteydenotto on mutkatonta. Saat oman nimetyn asiantuntijan jolloin avuntarpeen tilanteessa on vaivatonta, kun tuttu konsultti on puhelinsoiton tai sähköpostiviestin päässä.
 • Auttaa yritystä varaamaan aikaa EHSQ-tehtäville. Ennalta sovittu ja kalenteriin merkitty tapaaminen asiantuntijan kanssa varmistaa, että työ tulee varmasti tehdyksi. Bonuksena saat tukea, jos oma osaaminen ei ihan riitä ja sparrausta, jos olet työroolissasi muuten usein yksin.

Asiakkaanamme hyödyt lisäksi koko Rambollin laajasta asiantuntijuudesta! Napsauta ja lue lisää.

ehs-compass-asiantuntijatuki
 • Työturvallisuusriskien arviointi
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmän kehittäminen
 • Johdon katselmuksen valmistelu
 • Sisäiset auditoinnit
 • Työsuojelupäällikön tuki
 • YLVA raportoinnit
 • Kemikaaliturvallisuudessa tukeminen
 • Koneturvallisuus
 • Työpisteriskinarvioinnit
 • Ympäristöluvan päivityksessä auttaminen
 • Lakisääteisten vaatimusten tulkinta ja niiden vaatimien toimien käytäntöön vieminen
 • jne…
"Tärkeintä on ollut saada kokeneiden asiantuntijoiden apua aina, kun olemme sitä tarvinneet. Erityisen hyvää yhteistyössä on ollut saada tietää jo hyväksi todettujen käytäntöjen toimivuudesta meidän toimialallamme ja meidän yrityksessämme. Meidän kannaltamme on myös erinomaista, että yksi kumppani pystyy tarjoamaan kaikki työturvallisuuteen, laatujärjestelmiin sekä ympäristöasioihin liittyvät palvelut."
ehs compass pusku
Maarakennusliike Pusku Oy
Anna Muilu, toimitusjohtaja

Tutustu toiminnallisuuksiin

EHS Compass -verkkopalvelun sisältö ja toiminnallisuudet sekä asiantuntijatuki ja koulutuspalvelut räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaisiksi.

Olemme apunasi – huolellisesti suunnitellun palvelukokonaisuuden avulla toimintanne on varmasti vaatimustenmukaista ja lakiseuranta helppoa!

ehs-compass-lakisuranta

Lakiseuranta

Tunnista ja seuraa yritystäsi koskevaa lainsäädäntöä ja siitä nousevia velvoitteita. Valmisteilla oleva lainsäädäntö, uudet julkaistut säädökset sekä muutokset olemassa oleviin säädöksiin raportoidaan palvelussa kuukausittain. Luo koosteraportteja tai tilaa sähköposti-ilmoituksia.
ehs-compass-vaatimusrekisteri

Laki- tai vaatimusrekisteri

Osoita, että yrityksesi on tunnistanut sitä koskevat EHS-säädökset, muut sisäiset ja ulkoiset velvoitteet sekä suorittanut vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. Pidä kirjaa vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä sekä mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Vastuuta ja aikatauluta tehtäviä, ja seuraa niiden valmistumista.
ehs-compass-arvioinnit

Arvioinnit

Suorita riskinarviointi, vaatimustenmukaisuuden arviointi sekä järjestelmäarviointi. Käytä yleistä arviointipohjaa tai omaa arviointipohjaa tai erikseen tilattuja valmiita tarkastuslistoja ja vertaile tuloksia eri vuosilta.
ehs-compass-muut-rekisterit

Muut rekisterit

Koulutusrekisteri | Kemikaaliluettelo | Lupavelvoiterekisteri | Kunnossapitorekisteri | Asiakirjarekisteri | Sidosryhmäanalyysi | EHS Incident Reporter - tapaturmailmoitus | Nähtävillä pidettävä lainsäädäntö
EHS-asiasi aina ajan tasalla ja hallitusti yhdessä paikassa

Ota yhteyttä

Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä sivun lopussa olevalla yhteydenottolomakkeella. Miten voimme auttaa?

Nina Cross

Product Owner - EHS Compass+358 40 572 4105Finland
9q6o2kfz

Reija Asikainen

Product Manager - EHS Compass+358 50 4316165Finland
REASI