csrd-vastuullisuusraportointi-ehs-lainsaadanto

CSRD – uusi vastuullisuusraportointi

Mistä on kyse ja miten aktiivinen EHS-lainsäädännön seuraaminen auttaa CSRD:n velvoitteiden täyttämisessä?

csrd-koulutusdia

Kestävän kehityksen teemoja

Napsauta kuva suuremmaksi nähdäksesi teemojen linkitykset toisiinsa.

Lainsäädäntöön perustuvia eli pakollisia:

 • CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive: Yritysten vastuullisuusraportointidirektiivi / Kestävän kehityksen raportointidirektiivi
 • EU-taksonomia: EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän, taksonomian, jonka avulla toiminnot voidaan tunnistaa kestäviksi
 • ESRS: Eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit (12 kpl), joissa on määritelty mitä pitää raportoida kultakin kestävyyden osa-alueelta
 • Kaksinkertainen olennaisuus: Tehdään arvio organisaation (ESG) ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä hallinnointitavat nykytilasta jossa on mukana myös taloudellinen arviointi. Arvioinnin perusteella määritellään kyseiselle organisaatiolle olennaiset ESG-vaikutukset. Organisaation pitää jatkossa raportoida näistä olennaisista asioista ESRS:n mukaisesti.

Vapaaehtoisia:

 • GRI: Vastuullisuusraportointistandardi, jonka mukaan isot yritykset ovat jo pitkään raportoineet kestävän kehityksen edistymistä
 • ESG: E=Ympäristövastuu, S=sosiaalinen vastuu, G=hyvä hallintotapa
 • SBTi: Tieteelliseen tietoon perustuvat ilmastotavoitteet. Tieteelliseen tietoon perustuvat tavoitteet osoittavat yrityksille, kuinka paljon ja kuinka nopeasti yritysten on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään estääkseen ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset.

CSRD ja vastuullisuusraportointi – yleistavoitteena on edistää yritysten vastuullisuustyötä

EU:n uusi vastuullisuusraportointidirektiivi on tuonut yritysten vastuullisuusraportointiin uusia ulottuvuuksia. Tavoitteena on tehdä yritysten kestävän kehityksen raportoinnista läpinäkyvämpää ja yhdenmukaista. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä yrityksille, ja miten EHS-lainsäädännön (Environmental, Health, Safety) eli ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön aktiivinen seuraaminen voi tukea uusien velvoitteiden täyttämisessä?

Vastuullisuusraportointivelvoitteen ytimessä on pyrkimys lisätä liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kestävän kehityksen näkökulmasta. Direktiivi vaatii yrityksiä raportoimaan yksityiskohtaisesti liiketoiminnan vaikutuksista ympäristöön ja yrityksen sosiaalisesta vastuusta, kuten esimerkiksi omasta henkilökunnasta huolehtimisesta, sekä esittämään selkeästi, miten ne hallinnoivat näitä näkökulmia.

csrd-vastuullisuusraportointi-ehs-lainsaadanto

EHS-lainsäädännön seuraamisen merkitys

EHS-lainsäädäntö keskittyy ympäristönsuojeluun sekä työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Se asettaa konkreettisia sääntöjä ja standardeja, joiden avulla yritykset voivat parantaa toimintansa kestävyyttä ja esimerkiksi hallita riskejä.

Aktiivinen EHS-lainsäädännön seuraaminen ja raportoiminen auttavat yrityksiä uuden vastuullisuusraportointivelvoitteen täyttämisessä esimerkiksi:

 • EHS-lainsäädännön seuraaminen vahvistaa yrityksen kykyä hallita ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä. Lainsäädännön noudattaminen ja seuraaminen luo perustan sen osoittamiselle, että yritystoiminta on vastuullista.
 • Läpinäkyvä raportointi EHS-toimista lisää luottamusta sidosryhmien keskuudessa, mikä on tärkeää esimerkiksi yrityksen maineen ja sijoittajasuhteiden kannalta.
 • Kun yritys raportoi aktiivisesti EHS-toimistaan, se voi paremmin tunnistaa kehityskohteita ja mahdollisuuksia parantaa toimintaansa yhä kannattavammaksi ja vastuullisemmaksi.

Tuntuuko vastuullisuusraportointi ja sitä koskeva direktiivi haastavalta?

Niin EHS-lainsäädännön seuraamisessa kuin uudessa direktiivissäkin on kyse paljon laajemmasta asiasta kuin raportoinnista. Kyse on vaikutusten ja niihin liittyvien mm. taloudellisten riskien ymmärtämisestä ja tarkoitus on auttaa yrityksiä osoittamaan vastuullisuutensa ja edistämään kestävää kehitystä. Näillä pääset hyvin alkuun:

 

 1. Tilaa Rambollin suomenkielinen CSRD-pikaopas. Saat nopeasti käsityksen, mitä CSRD yrityksesi osalta tarkoittaa ja missä aikataulussa.
 2. Tutustu Rambollin EHS Compass -palveluun, joka on kehitetty EHS-lainsäädännön helppoon seurantaan. Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön lisäksi se sisältää myös vastuullisuus-sisältöpaketin avuksesi CSRD:n vaatimuksien täyttämisessä.
 3. Osallistu CSRD käytännössä -koulutukseen. Saat käytännön ensiaskelia CSRD-maailmaan kolmen tunnin verkkokoulutuksesta.
 4. Ota teema haltuun ja sitouta henkilöstösi kestävään muutokseen; Kestävä kehitys yrityksessä -eLearning on helppo, hauska ja kustannustehokas tapa!
 5. Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä sivun lopussa olevalla yhteydenottolomakkeella. Autamme mielellämme!

Anu Rinkinen

Head of Department - Digital & Education Finland+358 40 026 7305Finland
ANRIN

Nina Cross

Product Owner - EHS Compass+358 40 572 4105Finland
9q6o2kfz
Ota yhteyttä lomakkeella