vak-laki

VAK-laki uudistuu

vak-laki

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain uudistus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki (VAK-laki) uudistuu 1.9.2023 alkaen. Uudella VAK-laillla selkeytetään vanhan sääntelykokonaisuuden rakennetta ja valtuutussääntöjä nostamalla aiemmin lain nojalla annettuja asetuksia lain tasolle.

Vanhassa VAK-laissa pykäliä oli 26 ja uudessa 151. Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää sääntelyä tuomalla säännökset pääosin samaan säädökseen. Uudistuksella ei kuitenkaan tuoda kaikkia vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä säännöksiä lakiin, vaan uusi laki sisältää 18 asetuksen ja 78 määräyksenantovaltuutta.

Kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan velvollisuuksien täsmentäminen tiekuljetuksessa

Kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan velvollisuudet ovat osittain yhtenevät. Jatkossa kuljettajan katsotaan edustavan kuljetuksen suorittajaa, joten ainoastaan kuljettajan velvollisuuksia koskevasta pykälästä luovutaan. Osapuolten velvollisuuksista säädetään ADR-sopimusten määräyksiä vastaavalla tavalla. Kuljettajaa koskevista velvollisuuksista kuten liikennesääntöjen noudattamisesta ja kuorman varmistamisesta säädetään kuitenkin edelleen tieliikennelaissa.

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvoite

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaadittavan turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä on ilmoitettava oma-aloitteisesti Liikenne- ja viestintävirastolle. Aiemmin nimetystä turvallisuusneuvonantajasta tuli ilmoittaa viranomaisen pyynnöstä.

Velvollisuus ilmoittaa säiliön ja paineastian käyttöönotosta

Säiliön ja paineastian käyttöönotosta tulee ilmoittaa Tukesille. Vaatimus laajenee koskemaan säiliöitä riippumatta siitä, onko säiliö täytettävissä tai tyhjennettävissä paineella. Aiemmin vaatimuksena oli ilmoittaa ainoastaan paineastian ja paineella täytettävän tai tyhjennettävän säiliön käyttöönotosta.

Vaarallisten aineiden tilapäinen säilytys

Vaarallisten aineiden tilapäistä säilytystä koskeva sääntely tarkentuu: tilapäisen säilytyksen ja kemikaaliturvallisuuslain mukaisen varastoinnin rajanveto on koettu epäselväksi. Uudessa laissa epäselvyys on pyritty poistamaan lisäämällä lakia koskevaan hallituksen esitykseen esimerkkitilanteita, joissa kuvataan sekä varastointia että tilapäistä säilytystä koskevia tilanteita. Tilanne voi aiheuttaa suuriakin toimenpiteitä toiminnanharjoittajille, mikäli aiemmin tilapäisenä säilytyksenä harjoitettu kuljetusyksiköiden säilytys katsottaisiin varastoinniksi, sillä varastointa edellyttää kemikaaliturvallisuuslain mukaista lupaa.

Kuljetustoimintaan osallistuvien henkilöiden luotettavuuden varmistamisen laajentaminen

Toiminnanharjoittajilla on jatkossa tietyissä tilanteissa mahdollisuus teettää suppea turvallisuusselvitys henkilöistä, jotka työskentelevät sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy vaarallisten aineiden kuljettamista.

vak-laki-uudistus

Lisäksi uudistuksella tehdään muun muassa seuraavat muutokset

  • Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen rajaaminen lain soveltamisalan ulkopuolelle (valmisteilla oma laki edellä mainittujen toiminnassa tehtävistä vaarallisten aineiden kuljetuksista);
  • Säädetään yleiset turvallisuusperiaatteet, joita tulee noudattaa vaarallisia aineita kuljetettaessa; 
  • Tieliikennelain reittirajoitusten yksinkertaistaminen (erittely A- ja B-VAK luokkiin poistetaan); 
  • Ilmakuljetukseen liittyvän koulutusohjelman täsmentäminen.

Asiantuntijamme ovat apunasi

Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä sivun lopussa olevalla yhteydenottolomakkeella. Rambollin asiantuntijat voivat toimia tukenanne teidän VAK-toiminnassa tarjoamalla teille turvallisuusneuvonantajapalvelun, räätälöityjä VAK-koulutuksia, sekä VAK-katselmointeja. Katselmointien perusteella, asiantuntijamme voivat laatia toimenpideohjelman, jonka avulla lakisääteiset VAK-vaatimukset saatetaan voimaan.

Otso Alapulli

EHS Regulatory Consultant+358 44 288 3811Finland
OTAL

Emil Sandås

HSEQ johtava asiantuntija+358 40 627 6869Finland
EMILS

EHS-lakimuutokset aina ajantasalla

EHS Compass on Rambollin oma lakiseurantatyökalu. Kun haluat, että liiketoimintanne on varmasti vaatimustenmukaista ja pidät tärkeänä, että lakiseuranta on helppoa ja kätevää.

Ota yhteyttä lomakkeella