vihreä-siirtymä-etusijamenettely

Vihreän siirtymän hankkeille ohituskaista lupakäsittelyssä

Etusijamenettelyn voi saada tietyin edellytyksin

Vihreän siirtymän hankkeelle voidaan myöntää etusija, jos hankkeen luvantarve perustuu AVI-käsittelylaissa lueteltuun perusteeseen ja jos hankkeessa huomioidaan ei merkittävää haittaa -periaate. AVI-käsittelylain 2 a §:ssä on tyhjentävä luettelo hakemustyypeistä, joille etusija voidaan antaa.

Lisäksi EU:lla on 6 ympäristötavoitetta, joille hanke ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa. Do no significant harm -selvityksestä (DNSH-selvitys) on käytävä ilmi, miksei toiminnalla ole ennakoitavissa olevia vaikutuksia ympäristötavoitteille tai vaikutus on merkityksetön huomioiden toiminnan luonne ja sen suorat vaikutukset.

vihreä-siirtymä-etusija

Etusija voidaan antaa lupahakemuksille, jotka koskevat:

  1. Energiatuotantolaitosta, joka tuottaa energiaa uusiutuvalla energialla, sekä merituulivoimalaa ja siihen liittyviä vesitaloushankkeita.
  2. Uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia fossiilisten polttoaineiden tai raaka-aineiden käyttöä korvaavia teollisuuden hankkeita.
  3. Vedyn valmistusta ja hyödyntämistä, lukuun ottamatta vedyn valmistusta fossiilisista polttoaineista.
  4. Hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia.
  5. Akkutehdasta ja akkumateriaalien valmistusta, talteenottoa ja uudelleenkäyttöä.
  6. Toimintojen muodostamaa kokonaisuutta koskeva hakemus, jos luvan tarve olennaisilta osin perustuu 1-5 kohdassa tarkoitettuun toimintoon.

Etusijakäsittelyä pyydetään ympäristö- tai vesiluvan hakemisen yhteydessä

Luvanhakija pyytää AVIlta etusijakäsittelyä joko ympäristö- tai vesiluvan hakemuksen jättämisen yhteydessä tai lupakäsittelyn aikana. Aluehallintovirasto tutkii hakemuksesta, onko kyseessä sellainen vihreän siirtymän hanke, jossa DNSH-selvitys on riittävä etusijan antamiseksi. Ohituskaistalle päässyt hanke saa etusijan kaikissa käsittelyn vaiheissa.

Kiinnostuitko aiheesta ja haluat tietää tarkemmin, miten etusijamenettelyä haetaan ja miten hakemus käsitellään?

Lue koko artikkeli ja case-esimerkki Ramboll Suomen nettisivuilta:

Ole yhteydessä

Olemme kehittäneet erinomaisen avun lainsäädännön ja yritystoiminnan velvoitteiden seurantaan ja hallinnointiin. EHS Compass by Ramboll -palvelu on helpotus alati muuttuvien lakien seuraamiseen.

Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä sivun lopussa olevalla yhteydenottolomakkeella. Miten voimme auttaa?

Nina Cross

Product Owner - EHS Compass+358 40 572 4105Finland
9q6o2kfz

Anu Rinkinen

Head of Department - Digital & Education Finland+358 40 026 7305Finland
ANRIN
Ota yhteyttä lomakkeella