iso-14001-palvelumme

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä

iso-14001-palvelumme

Monipuolisesti tukea ISO 14001 ympäristöjärjestelmään

Autamme yritystäsi tai organisaatiotasi käytännönläheisen, selkeän ja tehokkaan ympäristöjärjestelmän rakentamisessa.

Asiantuntijoittemme kanssa yhteistyössä rakennettu ympäristöjärjestelmä luo sekä arvoa liiketoiminnallenne että motivoi henkilöstöä minimoimaan ympäristövaikutuksia.

Näkemyksemme johtamisjärjestelmistä on, että niiden tulee tukea organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa ja täyttämään liiketoiminnalle asetetut vaatimukset.

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotto ja ylläpito on työtä, joka vaatii suunnittelua, panostusta ja motivaatiota. Se tulee kehittää yhdessä yrityksen työntekijöiden kanssa, jotta se luo arvoa liiketoiminnalle ja edistää toiminnan jatkuvaa parantamista.

 

Voimme olla kokonaisvaltaisesti tukena ympäristöjärjestelmän rakentamisen kaikissa vaiheissa varmistaen ISO 14001 sertifioinnin toiminnallenne, tai auttaa vain tiettyjen järjestelmäkokonaisuuksien toteuttamisessa.

Mitä ympäristöjärjestelmän rakentaminen edellyttää organisaatiolta? Mitä hyötyjä yritys saa hyvin toimivasta ympäristöjärjestelmästä?

ISO 14001 palvelumme

iso-14001-yhteistyo
1. GAP analyysi

Kun tavoitteena on ympäristöjärjestelmän rakentaminen tai edelleen kehittäminen ISO 14001 sertifioiduksi, tulee lähtökohtaisesti olla hyvä ymmärrys yrityksen tai organisaation nykyisen toiminnan tasosta sertifiointivaatimuksia vasten.

  • Palvelumme pitää sisällään systemaattisen GAP analyysin, jonka lopputuloksena raportoidaan kehittämistarpeet ja suositeltavat toimenpiteet, joilla ISO 14001 –sertifiointi varmistetaan.
Pyydä tarjous - ISO 14001 palvelut
221028-Oslo-høst-08
2. Toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysi

Lähtökohtana tarkoituksenmukaisen ympäristöjärjestelmän luomiselle on yrityksen tai organisaation toimintaympäristön ymmärrys ja se millaisia ympäristöasioihin liittyviä vaatimuksia tai tarpeita sieltä nousee yrityksen vastattavaksi. Näillä on merkittävä vaikutus ympäristöjärjestelmän rakenteeseen; prosesseihin ja menettelytapoihin.

  • Palvelumme pitää sisällään yrityksen toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysien toteuttamisen ja sen pohjalta alustavien suuntaviivojen määrittämisen ympäristöjärjestelmän rakenteeseen.

Ympäristölainsäädännön noudattaminen

  • Lisäksi palvelumme pitää sisällään liiketoimintaan vaikuttavan ympäristölainsäädännön tunnistamisen ja arvioimme yrityksenne vaatimustenmukaisuuden tason, jotta havaitut puutteet voidaan korjata. Digitaalinen lainseurantapalvelumme tukee uusien ja muuttuneiden vaatimusten seurannassa.
Pyydä tarjous - ISO 14001 palvelut
ElinaManninen_KEKSI_rambollforestjune-9893.jpg
3. Ympäristöstrategia ja sen integroiminen osaksi yrityksen kestävän kehityksen strategiaa

Jotta yrityksellä olisi toiminnallisten rakenteiden lisäksi selkeä tahtotila ja suunta, on määritettävä mitä ympäristönhallinnalla halutaan saavuttaa.

Ympäristöpolitiikka on yrityksen ylimmän johdon laatima julkilausuma, joka kertoo ympäristönsuojeluun liittyvän tarkoituksen ja suunnan, jota tavoitellaan. Se kertoo yrityksen arvoista ja asenteista ympäristöasioita kohtaan. Ympäristöpolitiikka toimii pohjana ympäristöstrategian laatimiselle.

  • Palvelumme pitää sisällään ympäristöpolitiikan laatimisen yhteistyössä johdon kanssa sekä strategisten tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisen ja linjaamisen osaksi yrityksen tai organisaation kestävän kehityksen strategiaa sekä vastuullisuusraportointia.
Pyydä tarjous - ISO 14001 palvelut
ElinaManninen_KEKSI_rambollforestjuneb-1265.jpg
4. Ympäristöjärjestelmän toiminnallinen rakenne

Autamme ympäristöjärjestelmän toiminnallisen rakenteen kuvaamisessa niin, että riittävät prosessit ympäristöjärjestelmän vaatimusten täyttämiseen on määritetty ja että ympäristönäkökulma on sisällytetty toimintojen eri osa-alueille elinkaarinäkökulma huomioiden ja näkyen mm. myynnissä, tuotteiden tai palveluiden suunnittelussa ja valmistuksessa, kuljetuksissa, hankintatoimessa sekä viestinnässä.

Prosessitavoitteiden ja mittareiden asettamisen myötä jokainen prosessissa toimiva voi vaikuttaa omalla panoksellaan tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Pyydä tarjous - ISO 14001 palvelut
221028-Oslo-høst-13
5. Ympäristövaikutusten arviointi

Voimme auttaa tunnistamaan yrityksesi tai organisaatiosi ympäristönäkökohdat, ja niihin liittyvät ympäristö- ja ilmastovaikutukset elinkaarinäkökulma huomioiden ja siten luomaan päätöspohjan ympäristötoimien kohdentamiselle ja priorisoinnille.

Pyydä tarjous - ISO 14001 palvelut
iso-14001-esimerkki
6. Riskien ja mahdollisuuksien hallinta

Voimme tukea ympäristövaikutusten tunnistamisen pohjalta ympäristöriskien ja -mahdollisuuksien arvioinnissa ja autamme ymmärtämään ympäristövaikutusten merkittävyyden sekä määrittämään toimenpiteitä jotka parantavat yrityksenne tai organisaationne ympäristönsuojelun tasoa vaikuttavasti.

Pyydä tarjous - ISO 14001 palvelut
221028-Oslo-høst-09
7. Ympäristöjärjestelmän arvioinnit ja jatkuva parantaminen

Vaikka yritys tekisi säännöllisiä arviointeja omin voimin, on ulkopuolisen asiantuntijan tuesta myös etua. Tuttuun työympäristöön tottuu ja siellä oleville tai piileville poikkeamille voi sokeutua. Tästä syystä kannattaa joskus ottaa myös uusi silmäpari tarkastelemaan asioiden tilaa.

Ulkopuolinen asiantuntija voi myös tuoda uutta näkökulmaa, ja jakaa kokemuksensa kautta saatuja parhaiksi todettuja käytäntöjä sekä tuoda uutta energiaa ja positiivisuutta toiminnan kehittämiseen. Arviointiaporttiin päätyvät huomiot ja ehdotukset tuovat paljon lisäarvoa yrityksen jatkuvan parantamisen työhön.

  • Voimme toimia yrityksenne sisäisenä auditoijana toteuttaen ISO 14001 -standardin mukaisia auditointeja tai toteuttaa vaatimustenmukaisuuden arviointia sitoviin ympäristövelvoitteisiinne peilaten (lakisääteiset vaatimukset).
  • Koulutamme myös mielellämme yrityksenne sisäiset auditoijat auditoinnin hyviin käytäntöihin. Katso auditointikoulutuksemme tästä.
Pyydä tarjous - ISO 14001 palvelut
ElinaManninen_KEKSI_rambollforestjune-0281-M13747
8. Resurssien lisääminen

Jos johtamisjärjestelmänne kehittämiseen ja hallinnointiin ei ole riittävästi vakituista henkilöstöä, voimme tarjoutua ottamaan tämän roolin sovituksi ajaksi. Voimme toimia esimerkiksi ympäristöpäällikön tai konsultin roolissa kehittäen ympäristöjärjestelmänne sertifiointivalmiiksi.

Tämän jälkeen voimme sovitusti toteuttaa tehtäviä, joita vakituinen henkilökuntanne normaalisti tekisi esim. riskienarviointien päivittämistä, ympäristötavoitteiden ja mittareiden asettamista, auditointia, vaatimustenmukaisuuden varmistamista, ympäristömittareiden kokoamista ja raportointia jne.

Pyydä tarjous - ISO 14001 palvelut
221028-Oslo-høst-02
9. ISO 14001 koulutukset
  • ISO 14001 – Perusteet: Verkkokoulutuksessa keskitytään ympäristöjohtamisen perusasioihin ja ISO 14001 standardiin. Koulutuksen jälkeen sinulle on muodostunut kokonaiskuva ISO 14001:2015 standardin rakenteesta ja alustavia ajatuksia sen vaikutuksista oman yrityksesi ympäristöjohtamiseen.
  • ISO 14001 ympäristöjärjestelmä tutuksi: eLearning on helppo tapa tarjota henkilöstöllesi perustiedot ISO 14001 johtamisjärjestelmästä ja ympäristöasioiden edistämisestä yrityksessä. Tämän verkossa itsenäisesti tapahtuvan koulutuksen avulla saat helposti ja kustannustehokkaasti organisaation henkilökunnan ISO 14001 -osaamisen hyvälle tasolle.
  • ISO 14001 hyödyt organisaatiolle: Jos haluat vaivattoman alkusysäyksen sille, että ymmärrät ympäristöjärjestelmän merkityksen ja rakentamistavan, on tämä säännöllisesti tarjonnassa oleva maksuton webinaari sopiva sinulle.

Räätälöidyt koulutukset

Räätälöimme yhdessä talon sisäisen koulutuksen tarpeidenne mukaan. Voimme järjestää johtamistyöpajoja, tarjota kohdennettua koulutusta johtajille, koordinaattoreille ja muille päätöksentekijöille, mutta myös tukea koko henkilöstön ympäristökoulutuksessa. Jos haluatte kouluttaa sisäisiä auditoijia, voimme tehdä sen paikan päällä tai avoimen kurssitarjontamme kautta. Voimme tarjota koulutusta myös digitaalisesti.

Katso koko koulutustarjonta
"Tärkeintä on ollut saada kokeneiden asiantuntijoiden apua aina, kun olemme sitä tarvinneet. Erityisen hyvää yhteistyössä on ollut saada tietää jo hyväksi todettujen käytäntöjen toimivuudesta meidän toimialallamme ja meidän yrityksessämme."
ehs compass pusku
Maarakennusliike Pusku Oy
Anna Muilu, toimitusjohtaja
”Ramboll-asiantuntijan proaktiivisuudesta ja osaamisesta on ollut todella paljon hyötyä yrityksellemme.”
ANDRITZ Warkaus Works Oy
Tiina Kauppinen, QHSE-päällikkö
ElinaManninen_KEKSI_rambollforestjuneb-0890-M13760

Miksi ISO 14001 ympäristöjärjestelmä?

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 tarjoaa yritysten ja organisaatioiden ympäristötyölle selkeän rakenteen ja työkalut, joilla parantaa toimintansa ympäristönsuojelun tasoa, vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia ja saavuttaa tavoitteensa tällä alueella. Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on myös varmistaa, että liiketoiminta täyttää ulkoiset ja sisäiset vaatimukset, kuten lakisääteiset ja sidosryhmien vaatimukset. ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjohtamisen standardi, jota voivat käyttää kaikenlaiset yritykset. Standardin mukaisesti toimivat yritykset ja organisaatiot voivat halutessaan hakea sertifiointia ulkoisen auditoijan kautta, jolloin sertifikaateista tulee ulkoinen ja sisäinen todiste järjestelmällisestä ja jäsennellystä ympäristötyöstä. Se auttaa viestimään ympäristövastuun merkityksestä yrityksen toiminnassa mikä edesauttaa mm. toimittajayhteistyöhön pääsyä kansainvälisillä markkinoilla.

Ota yhteyttä

Soita, lähetä sähköpostia tai ota yhteyttä sivun lopussa olevalla yhteydenottolomakkeella. Miten voimme auttaa?

Marjo Räisälä

HSEQ Managing Consultant+358 40 531 1807Finland
MAJRA

Anu Rinkinen

Head of Department - Digital & Education Finland+358 40 026 7305Finland
ANRIN

Miten voimme auttaa?